Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Petitie: Geen mega geitenstal in Apeldoorn

Deze petitie is getekend door 1,041 personen en inmiddels gesloten.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Apeldoorn wil via een verkorte procedure de komst van een geitenstal met ruim 4000 geiten mogelijk maken. Dit zou betekenen dat één van de grootste geitenstallen van Nederland in de directe omgeving van Apeldoorn komt te staan.

Teken nu de Petitie, kom in actie

 

Geacht college van de gemeente Apeldoorn,

Wij wilen geen MEGA-geitenstal in Apeldoorn. Een verhoogde uitstoot van ammoniak, stikstof en fijnstof zal de lucht in de directe omgeving van de stal vervuilen. Wanneer echter de Q-koorts uitbreekt zal een gebied van 5 km rondom de stal besmet raken en daarmee 10 basisscholen, campings en recreatiegebieden, maar ook bewoners van Beemte Broekland, Teuge, de Vecht, Nijbroek, Vaassen en Apeldoorn Noord in direct contact komen met het virus.

  • Het is onbegrijpelijk dat het advies van de GGD niet gevolgd wordt. De GGD adviseert de gemeente om geen medewerking te verlenen aan het plan en staat negatief tegenover het initiatief.
  • De gemeente zou een uitgebreid onderzoek moeten doen naar de milieu-impact die deze geitenstal op de omgeving zal hebben.
  • Zelfs toenmalig staatssecretaris Bleker stelde dat er maximaal 1500 tot 2000 geiten op een locatie gehouden zouden mogen worden. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente akkoord gaat met meer dan 2x zoveel dieren.

Het is dan ook ongelooflijk dat de gemeente economische belangen boven de gezondheid van burgers, dieren en onze natuur stelt.  Dit vinden wij onacceptabel.

Gezien de maatschappelijke dialoog over megastallen in combinatie met de risico’s voor volksgezondheid en de milieubelasting, zou het college volgens ons geen medewerking moeten verlenen aan deze onevenredig grote uitbreiding aan de Bloemenkamp.

De GNMF gaat zorgvuldig om met uw privacy. De ontvanger van de petitie krijgt op de lijst van ondertekenaars alleen aanhef, naam en woonplaats te zien. E-mail en adresgegevens worden niet verstrekt.

 

Meer informatie

In februari heeft de Partij voor de Dieren Apeldoorn een info-avond georganiseerd met Volkert Vintges van de GNMF als gastspreker. In de periode erna zijn er veel bezwaarschriften ingediend tegen het bestemmingsplan. De gemeente heeft nu besloten om het bestemmingsplan niet af te wachten maar een verkorte procedure toe te staan en het met een omgevingsvergunning te regelen. Na 2 juni kan de vergunning onherroepelijk worden. De GNMF heeft ook een zienswijze ingediend.

Dien een Zienswijze in

logo-20-mei-geitenstal-apeldoornOp zaterdag 20 mei staan de SWMA, Partij voor de Dieren, Groen Links, SP op het Raadhuisplein in Apeldoorn en kunt u bezwaar maken tegen de komst van deze geitenstal door het ondertekenen van een zienswijze.

Hoe meer zienswijzen we die dag verzamelen, hoe meer de raad zal moeten inzien dat wij dit niet pikken. Wilt u zelf een zienswijze indienen? Dit kan alleen schriftelijk, niet per e-mail. Download hier de voorbeeldbrief en stuur deze op naar de gemeente Apeldoorn.