Skip navigation MENU

Periodiek schenken aan de GNMF

Maak uw gift meer waard

Wist u dat uw gift aan de GNMF vanzelf meer waard kan worden? Als u ons vijf jaar lang een bedrag schenkt, is die gift volledig af te trekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Dat heet een periodieke schenking.

Het mes snijdt ook nog eens aan twee kanten want de GNMF betaalt geen schenkbelasting over uw gift. Uw geld komt zodoende geheel ten goede aan ons werk. Als u op deze manier aan ons schenkt, heeft de GNMF meer zekerheid over de inkomsten voor de komende jaren, waardoor we beter in staat zijn om langlopende campagnes te starten.

 

Snel en eenvoudig

  1. Vul onderstaand formulier in en wij sturen alle info vrijblijvend toe.
  2. Print het schenkingsformulier in tweevoud, vul het formulier in en onderteken beide exemplaren. Als u gehuwd bent of een partner hebt, dan moet die van de fiscus ook tekenen. U machtigt u de GNMF om gedurende de looptijd van de schenking uw bijdrage af te schrijven van uw bankrekening. U heeft de keuze voor één afschrijving per jaar, per kwartaal of per maand. Zelf overmaken kan ook, let er dan op dat u het toegezegde bedrag in het betreffende kalenderjaar overmaakt.
  3. Stuur het formulier in tweevoud op naar de GNMF: Antwoordnummer 1494, 6800 VC Arnhem. Een postzegel is niet nodig.
  4. De GNMF ondertekent ook beide aktes en stuurt één exemplaar terug voor uw eigen administratie. De GNMF vult een transactienummer en eventueel een machtigingsnummer in. Het andere exemplaar blijft bij de GNMF. Bewaar uw exemplaar goed, de belastingdienst kan er om vragen. Ook ontvangt u (separaat) een bevestiging van uw betalingsvolmacht voor uw administratie.

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam