Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Vijftig jaar Natuur en Milieu Gelderland

We zijn jarig! Op 21 juli 1971 zag de ‘Gelderse Milieuraad’ het licht. In de jaren dat lokale groepen zich actief inzetten voor het milieu, ontstond de behoefte om daar op provinciaal niveau gezamenlijk in op te trekken. Zaken als water-, bodem- en luchtvervuiling hebben immers de vervelende neiging zich niet aan gemeentegrenzen te houden.

Reden voor een feestje
We zijn vijftig jaar verder. Natuurlijk is dat reden voor een feestje. Het is goed om te vieren dat er al zo lang zóveel mensen zijn die zich inzetten voor een schone, duurzame en groene provincie. Het is fijn om natuurgebieden te zien die er anders niet of niet meer waren geweest. Het is inspirerend en bemoedigend om te zien dat ook bestuurders en politici zich inzetten voor een leefbaar en duurzaam Gelderland.

En reden om een beetje te zuchten
Er is ook reden om een beetje te zuchten. Dat het nog steeds, en misschien wel meer dan ooit, nodig is het belang van natuur en leefomgeving te verdedigen. Dat economie en ecologie nog steeds als tegenstellingen worden gezien. Dat politiek zelden verder kijkt dan vier jaar vooruit.

Terug- en vooruitkijken
Een jubileum vraagt om terug- en vooruitkijken. Wat hebben we bereikt, wat hebben we geleerd? Is er iets veranderd in de prioriteiten? In de werkwijze? Waarom?

Net zoals we ons vijftig jaar geleden niet voor konden stellen hoe de wereld er nu uit zou zien, hebben we ook géén idee over de wereld in 2071. Toekomst voorspellen is natuurlijk een leuk tijdverdrijf, maar uiteindelijk zal je alsnog verrast worden door onvoorziene ontwikkelingen.

We grijpen het jubileum daarom aan om een laagje dieper te kijken. Daarom is het interessant om even pas op de plaats te maken en na te denken over wat belangrijk voor ons is. Voor ons als vereniging, voor ons als burgers van Gelderland, en voor ons als bewoners van deze groen-blauwe planeet – die zo groots is, en zo kwetsbaar.

Een waakhond die samenwerking zoekt – interview met voorzitter Dirk van Uitert en directeur Petra Souwerbren

‘Overbrug tegenstellingen’ – interview met erevoorzitter Ad Lansink