Skip navigation MENU

Nieuws

Inspiratie voor gemeenten: 9 stappen naar een circulaire economie

Inspiratie voor gemeenten: 9 stappen naar een circulaire economie

De Natuur en Milieu Federaties hebben een handleiding uitgebracht voor gemeenten op weg naar een circulaire economie. In 2016 committeerde Nederland zich aan twee belangrijke doelstellingen: een 100% circulair Nederland in 2050, waarvan 50% gerealiseerd in 2030. Achter deze doelen gaat een grote urgentie schuil. “Alleen als we vanaf nu ...
Meer Lezen
Gezamenlijke zienswijze waterschap Vallei en Veluwe ingediend

Gezamenlijke zienswijze waterschap Vallei en Veluwe ingediend

Natuur en Milieu Gelderland, Natuurmonumenten, de Bekenstichting, het Geldersch Landschap, het Utrechts Landschap en Natuur en Milieufederatie Utrecht hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend op het waterbeheerplan van de Waterschap Vallei en Veluwe. Dit plan draagt de naam Blauw Omgevingsprogramma (BOP) 2022-2027. In de zienswijze spreken we waardering uit voor het ...
Meer Lezen
Coulisselandschap Foto Nieuwsuur1

Verslag themabijeenkomst ‘Natuur, landschap en de energietransitie’

Onze themabijeenkomst over natuur, landschap en de energietransitie werd door maar liefst zeventig mensen bezocht: drie volle schermen met betrokken gezichten en een zeer levendige discussie over dit actuele en urgente onderwerp. Met behulp van stellingen in de Mentimeter polsten we hoe de aanwezigen tegen de energietransitie aankijken. De meerderheid ...
Meer Lezen
Windpark Nijmegen-Betuwe. Foto Gerard van Bree

Regionale energiestrategieën naar afronding

De RES 1.0 gaat naar een afronding toe. Waarom bestaan deze Regionale Energiestrategieën ook al weer en wat is nu de stand van zaken? Bedoeling van de RES In het eind 2018 gesloten Klimaatakkoord is afgesproken in 2030 een CO2-reductie te behalen van 49 procent ten opzichte van 1990. De ...
Meer Lezen
Inspraak waterbeheerprogramma's

Inspraak waterbeheerprogramma’s

Om de zes jaar stellen de waterschappen een waterbeheerprogramma (wbp) op. Op dit moment liggen twee wbp's in Gelderland ter inzage: - het Blauw omgevingsprogramma van Waterschap Vallei en Veluwe - zienswijze indienen kan tot en met 3 mei - het waterbeheerprogramma van Waterschap Rivierenland - zienswijze indienen kan tot en ...
Meer Lezen
Jongerenparticipatie in de energietransitie: hoe?

Jongerenparticipatie in de energietransitie: hoe?

De energietransitie is gebaat bij een brede maatschappelijke betrokkenheid. Maar… ‘de jongere’ denkt en doet nog niet erg actief mee in de reguliere participatieprocessen van gemeenten en regio’s. Om RES-regio’s te helpen jongeren beter te betrekken bij de energietransitie hebben we een flyer gemaakt met tips en praktijkvoorbeelden. Zo’n 75 ...
Meer Lezen
Blauwe lucht, toch benauwd

Blauwe lucht, toch benauwd

In Arnhem-West woont Paul van Laarhoven, één van de deelnemers aan het burgermeetnet. “Ik ben zelf astmapatiënt, dus ik was benieuwd of ik uit de data van mijn meetkastje kon aflezen onder welke omstandigheden ik meer last heb van benauwdheid”, vertelt hij. Hij had zelfs een alarm geïnstalleerd als de ...
Meer Lezen
Platform voor Natuurinclusieve landbouw Gelderland online

Platform voor Natuurinclusieve landbouw Gelderland online

Gelderse boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw kunnen terecht bij het Platform Natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Met de lancering van de nieuwe website www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl is er nu digitaal toegang tot informatie, voorbeelden en mogelijkheden voor ondersteuning. Voor iedere agrarische ondernemer die iets wil met natuurinclusieve landbouw of hier ...
Meer Lezen
Impactrapportage 2020

Impactrapportage 2020

Samen kun je meer dan alleen. Daarom bundelen we als Natuur en Milieu Gelderland de lokale krachten om ons ook op provinciaal niveau sterk te maken voor de natuur. We zijn blij dat we ook samenwerken met Natuur en Milieufederaties in alle andere provincies. Op al die niveaus verbinden we ...
Meer Lezen
Aan het laden...