Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Zorgen over voorstel glastuinbouw van provincie

Geplaatst op 30-11-2021 in Nieuws.

Het toestaan van solitaire kassen tot vijf hectare en ondersteunende kassen tot twee hectare, daar ontstaat ruimte voor in actualisatie 8 van de Omgevingsverordening. We maken ons daar zorgen over. Het verbaast ons ook: in het verleden is met succes gewerkt aan glastuinbouwconcentratie en beperkingen voor solitair gelegen bedrijven. Dat beperkt de verrommeling van het landschap en het transport in het buitengebied. Dit resultaat lijkt met actualisatie 8 van de Omgevingsverordening overboord te worden gegooid.

Het is niet voor niets dat ook diverse gemeenten uit Rivierenland (Maasdriel en Zaltbommel) en de Achterhoek (Berkelland mede namens Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) hun bezwaren tegen de actualisatie kenbaar hebben gemaakt.

Taak voor de provincie

Het is zeer onwenselijk in het buitengebied solitaire kassen tot vijf hectare en zogenaamde ondersteunende kassen tot twee hectare toe te staan. Twee hectare is nog altijd precies evenveel als toen het concentratiebeleid werd ingezet…. Juist vanwege het bovenlokale karakter en de ruimtelijke impact van glastuinbouw ligt hier een taak voor het provinciaal omgevingsbeleid.

Ons dringende verzoek aan Provinciale Staten is dan ook om de vigerende regeling te handhaven.

Ook met het voorstel om reservegebieden voor glastuinbouw als concentratiegebied aan te wijzen,
zoals voor de locatie Velddriel, wordt de concentratiegedachte ondermijnd. De reeds aanwezige plancapaciteit is immers nog niet benut. Op deze terreinen is herstructurering nodig alvorens nieuwe gebieden aan te wijzen. Laat zuinig ruimtegebruik het leidend principe zijn! Daarom pleiten wij ervoor om geen gebieden toe te voegen met de status glastuinbouwontwikkelingsgebied.

Uitbreiding van glastuinbouw?

Wij missen een principiële discussie over groei van glastuinbouw. De ruimtelijke gevolgen zijn groot,
het energieverbruik is hoog, personeel is er nauwelijks te krijgen en buitenlandse arbeiders
beschikken vaak niet over fatsoenlijke huisvesting. De druk op de woningmarkt is ook zonder dit
probleem al enorm. Wat is de maatschappelijke kosten-baten rekening?

Wij dringen aan op deze principiële discussie.

Onze inbreng

Je vindt hier onze inspraak van 6 oktober over o.a. dit onderwerp. Per brief van 29 november 2021 hebben wij Provinciale Staten nogmaals gewezen op onze zorgen en bezwaren.

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.