Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Zo vergroen je de RES: 10 adviezen

Geplaatst op 25-11-2020 in Nieuws.

Hoe zorgen we met elkaar voor meer aandacht voor natuur en landschap in de regionale energietransitie (RES)? In het webinar ‘Zo vergroen je de RES’ van 27 oktober gaven drie nauw betrokkenen bij de RES- en advies wat je kunt doen als je meepraat over de RES in jouw regio. We noemen de tien belangrijkste tips:

1. Een open deur, maar toch: neem een opbouwende houding aan. Je invloed is groter als je goede argumenten geeft waarom je een gebied/locatie niet geschikt vindt voor een zonnepark of windmolens. En alternatieven aandraagt: welke gebieden vind je wél geschikt?

2. Verzoek je gemeente om nu een beleidskader te maken om aanvragen voor zonnevelden/windprojecten te toetsen. Mét voorwaarden voor natuur en landschapsbescherming. De gemeente kan in een dergelijk kader sturen op gewenste ontwikkelingen. Wanneer zij geen kader hebben, is het juridisch lastig om te sturen. Zorg dus dat het aan de voorkant goed geregeld is, zodat je niet overgeleverd bent aan de ontwikkelaar.

3. Zoek contact met een lokale energiecoöperatie. Bespreek je ideeën over de landschappelijke inpassing en versterking van natuur. Zij zijn vaak méér dan grotere ontwikkelaars bekend met en betrokken bij het gebied. Dit maakt ze een aantrekkelijke aanbieder voor bezorgde omwonenden en natuur- en landschapsorganisaties.

4. Richt je inzet voor natuur en landschap ook op de gemeenteraad. De RES is ‘maar’ een proces, zonder juridische of democratische status. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk beslist over locaties en inpassing.

5. Lees de handreiking Natuur en landschap in de RESdoor. Haal daaruit wat je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld: Verzoek de regio een goede analyse te maken welke gebieden in de regio de meest waardevolle natuur en landschappen hebben. Deze analyse ontbreekt vaak nog!

6. Pleit bij de gemeente voor het instellen van een Omgevingsfonds om daaruit natuur- en landschapsversterkingen te financieren.

7. Projectontwikkelaars geven soms aan dat ze de businesscase niet rond krijgen bij hogere eisen voor natuur of landschapsinpassing. Je kunt de gezamenlijke lokale energiecoörperaties vragen om eens naar de bussinesscase te kijken (via een lokale coöperatie of via ons). Zij kunnen vaak inschatten of de bewering klopt.

Benut de goede voorbeelden die er al zijn. Zoals één uit Klarenbeek: een projectontwikkelaar paste, na druk van de omgeving, zijn model aan. In plaats van 25 ha. kwamen er 13 ha. zonnepanelen met daarbij een stevig groen casco. De bewoners maakten het voorstel voor het groene casco. Hierbinnen kunnen zonnevelden komen.

En de gemeente Wijk bij Duurstede schreef een ‘beauty contest’ uit: “Ontwikkelaars, kom maar met je beste plan om een zonnepark te ontwikkelen met zoveel mogelijk lokale meerwaarde. Voor natuur, landschap en de gemeenschap.” Kijk hier voor meer informatie.

8. Wéét waar je over praat. Bijvoorbeeld dat alle zon op dak geen dekkend alternatief is voor grootschalig zon. Helaas komen we er daar bij lange na niet mee. Of: weet dat bij omzetting van (duurzaam) opgewekte energie naar waterstof en bij het transport 50% energie verloren gaat. Bij de huidige techniek vraagt inzet van waterstof dus om 2x zoveel zonnevelden of windmolens.

9. Tot slot: verdiep je in de concrete mogelijkheden die er zijn voor inpassing. Lees bijvoorbeeld onze handreiking Wind en zonneparken realiseren samen met inwoners met veel informatie over lokaal eigendom.

Nando Habraken on Email
Nando Habraken
Nando Habraken
Duurzame energie en circulaire economie
Nando is onze specialist op het gebied van duurzame energie en circulaire economie. Hij zet zich in voor goede participatieve processen in de energietransitie, zoals de RES-sen. Meer weten? Neem contact op via email of bel naar 06-11622491.