Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Zienwijze ingediend op kaders onderzoek windturbines en leefomgeving

Geplaatst op 23-02-2022 in Nieuws.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan het opnieuw vaststellen van ‘nationale windturbinebepalingen leefomgeving’. Hiervoor zal een milieueffectrapport worden opgesteld. In december publiceerde het ministerie een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ met betrekking tot dat milieueffectrapport.

We hebben als gezamenlijke Natuur en Milieufederaties een zienswijze ingediend op deze notitie. Door in dit stadium al actief mee te denken over de vraagstelling in een onderzoek, hopen we te voorkomen dat in een later stadium bepaalde waarden een gepasseerd station blijken te zijn.

Belang van natuurwaarden

Het bleek inderdaad nodig om vanuit het oogpunt van natuur en landschap kritisch mee te kijken met dit proces. Zo  blijkt uit het voornemen dat de nadruk in het onderzoek op gezondheid en leefomgeving zou komen te liggen. In de zienswijze benoemen wij daarom ook de impact van windturbines op het landschap, op natuurwaarden en meer specifiek op (populaties) vogels en vleermuizen. Wij vinden het essentieel dat ook deze waarden volwaardig aandacht krijgen in de milieueffectrapportage.

Je vindt (o.a.) de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op deze pagina van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Je vindt hier onze ingediende zienswijze.

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.