Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Zienswijze van GNMF op ontwerp Omgevingsvisie en -verordening

Geplaatst op 13-08-2018 in Nieuws.

De GNMF heeft zienswijzen ingediend op de ontwerpomgevingsvisie Gaaf Gelderland en de tussentijdse actualisatie van de Omgevingsverordening Gelderland.

Verder verloop en rechtsbescherming

Na het sluiten van de termijn van terinzagelegging (9 augustus 2018) bieden Gedeputeerde Staten, mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, een definitief voorstel aan Provinciale Staten aan. Op 21 november 2018 vindt de hoorzitting over de ontwerp-omgevingsvisie en -verordening plaats. Op 19 december 2018 is besluitvorming door Provinciale Staten voorzien.

Meer informatie vind je op www.gelderland.nl/omgevingsvisie-actueel

Achtergrond

Met de Omgevingsvisie loopt de provincie vooruit op de aankomende Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 van kracht wordt. Deze wet biedt meer ruimte voor initiatieven en ontwikkelingen in onze provincie. Naast de Omgevingsvisie wordt ook de Omgevingsverordening geactualiseerd, waarin regels en bepalingen over de inrichting en beheer van de ruimtelijke omgeving zijn vastgelegd. Zowel de visie als de verordening zijn erg belangrijk voor de toekomst van natuur, milieu en landschap van Gelderland.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274