Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Zienswijze railterminal Gelderland ingediend

Geplaatst op 28-10-2020 in Nieuws.

Natuur en Milieu Gelderland heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-inpassingsplan voor Railterminal Gelderland.

Het is positief dat het plan tegemoet komt aan diverse eerder gemaakte opmerkingen. Wij hebben daarom nu een beperkte zienswijze ingediend.

Daarbij hebben we gekeken naar hoe de Railterminal Gelderland bijdraagt aan:

  • het terugdringen van automobiliteit
  • aan de kwaliteit van de leefomgeving
  • aan zuinig ruimtegebruik
  • aan versterking van de biodiversiteit en
  • aan een energieneutrale en circulaire economie.

We constateren dat het ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland op diverse onderdelen veel duurzamer kan en dat de meerwaarde voor de omgeving en voor natuur niet aangetoond is.

U vindt deze zienswijze hier.

Korte terugblik

Nadat in 2002 het Multimodaal Transport Centrum (MTC) definitief was afgeblazen, hebben vier milieuorganisaties, waaronder Natuur en Milieu Gelderland, en twee regionale marktpartijen in 2004 een visie ontwikkeld over een mogelijke herontwikkeling van dit gebied. Een onderdeel hiervan was ook het realiseren van een Rail Opstap Punt (ROP).

In de visie is afgesproken dat het ROP (nu Railterminal Gelderland) geringe extra overlast naar de omgeving mag veroorzaken en landschappelijk goed ingepast wordt, waarbij zoveel mogelijk de huidige begrenzing van het Container Uitwissel Punt wordt gebruikt.

De milieuorganisaties hebben ingestemd met een ROP omdat zij het belangrijk vinden dat er een overslagpunt in de regio beschikbaar komt om containers tussen weg en spoor uit te wisselen. Over grotere afstanden is het goederenvervoer per trein (elektrisch en duurzaam opgewekt) voor het milieu immers minder belastend dan per vrachtauto.

Lynn Hagendoorn on Email
Lynn Hagendoorn
Lynn Hagendoorn
Medewerker Ruimte en Mobiliteit
Lynn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en mobiliteit. Ze heeft onder meer 'Doortrekking A15' en 'Lelystad Airport' in haar pakket. Je kunt haar bereiken via l.hagendoorn@natuurenmilieugelderland.nl; 06 2933 3576