Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Zienswijze ingediend op actualisatieplan Omgevingsverordening

Geplaatst op 16-11-2020 in Nieuws.

Op vrijdag 13 november hebben we een zienswijze ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten op het ‘Ontwerp actualisatieplan 7 Omgevingsverordening’.

Natuur en Milieu Gelderland maakt zich samen met andere natuurorganisaties grote zorgen over de bescherming van het Gelders Natuurnetwerk (GNN), de Groene Ontwikkelzones (GO) en de Nationale Landschappen. We vrezen verstoring, verstening, verrommeling en toename van industrie. Met de voorgenomen actualisatie dreigen natuurgebieden en waardevolle cultuurhistorische landschappen het kind van de rekening te worden.

Uit de kaarten bij het voorstel blijkt o.a. dat het mogelijk wordt om gronden die zijn bestemd als natuur of bos uit het Gelders Natuur Netwerk te halen. We hebben hier grote bezwaren tegen.

De zienswijze is gezamenlijk ingediend door Natuur en Milieu Gelderland, Vereniging Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Kasteelen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Gelderland.

Je kunt de zienswijze hier downloaden.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274