Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Zienswijze ingediend over verbreding A2

Geplaatst op 30-07-2021 in Nieuws.

Naar aanleiding van de ontwerpstructuurvisie voor de verbreding van de A2 tussen Deil en Empel hebben wij een zienswijze ingediend.

We benadrukken allereerst het belang van een mobiliteitsbeleid dat gericht is op het terugdringen van auto en vrachtverkeer. Sowieso vanwege het klimaat en de stikstofuitstoot, maar zeker ook vanwege de zware belasting van de leefomgeving.

Het dorp Waardenburg ligt ingeklemd tussen de A2 en de eveneens zeer drukke spoorlijn Utrecht-Den Bosch. De voorliggende structuurvisie draagt niet bij aan het oplossen van de bestaande problemen met geluid, fijnstof en leefomgeving. We vinden dat het Rijk daarin een verantwoordelijkheid heeft en dit niet moet overlaten aan gemeente en provincie.

Verder hebben we gevraagd om uitstel van een besluit over een eventuele nieuwe aansluiting op de A2 bij Waardenburg. In de structuurvisie wordt de bestaande aansluiting gehandhaafd. Een nieuwe aansluiting zou de situatie kunnen verbeteren, maar de plannen van het Ministerie geven niet voldoende informatie om dat te kunnen beoordelen.

We hebben ook benadrukt dat de ontwikkelingen geen nadelige gevolgen mogen hebben voor het landgoed Waardenburg en de natuur in de uiterwaarden van de Waal.

We verwachten een voorkeursbeslissing aan het eind van dit jaar. Dat houden we uiteraard in de gaten.

 

 

Maarten Witberg
Maarten Witberg
Maarten Witberg, medewerker Ruimte en gebiedsontwikkeling