Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Word jij kandidaat voor het waterschapsbestuur?

Geplaatst op 29-03-2022 in Nieuws.

Op 15 maart 2023 zijn de Waterschapsverkiezingen, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Doordat waterschappen verantwoordelijk zijn voor waterbeheer zijn de keuzes die daar gemaakt worden van grote invloed op onze natuur. Zo heeft de hoogte van het grondwater of de snelheid waarmee regenwater wordt afgevoerd grote invloed op droogte en daarmee op biodiversiteit.

Wil je daarin actief meedenken, dan kun je je kandidaat stellen. O.a. Water Natuurlijk, een partij die zich inzet voor natuurlijk waterbeheer, is op zoek naar kandidaten.

Meer informatie:

Waterschap en democratie(ProDemos)
Taken van het waterschap (Unie van Waterschappen)
Jan Terlouw over het waterschap en Water Natuurlijk

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.