Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Wethouders ‘Wonen’ leren van elkaar

Geplaatst op 20-09-2016 in Nieuws.

Het energiezuiniger maken van sociale huurwoningen dient de betaalbaarheid van huurwoningen te versterken. Dit wil zeggen dat energiebesparende maatregelen tot lagere woonlasten voor huurders zouden moeten leiden. Dat stelden Gelderse wethouders Wonen, tijdens een bijeenkomst, waarin ze hun ervaringen bij het opstellen van prestatieafspraken uitwisselden.
De bijeenkomst was een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, in het kader van het project Stookjerijk. Wethouder Bert Velthuis van gemeente Nijmegen, een van de “ambassadeur- wethouders” van het project, trad op als gastheer bij de uitwisseling op 15 september 2016 in het stadhuis van Nijmegen.

Wisselende ambitie

Tijdens het overleg kwam al snel naar voren dat de ambities tussen gemeenten voor 2020 sterk verschillen. Nijmegen, Arnhem en Wageningen hebben als doel om gemiddeld energielabel B in 2020 te halen. Gemeente Ede neemt wat meer tijd en wil gemiddeld Label B in 2025 halen. Gemeente Apeldoorn zet in op energielabel C in 2020.

Vooruit kijken

De wethouders vinden unaniem belangrijk om het verder te kijken dan 2020. Plannen voor energiebesparing in de huursector zouden gebaseerd moeten zijn op “no-regret” maatregelen. Van belang is dat traject naar een energieneutrale (gasloze) huurvoorraad helder wordt gemaakt. In Arnhem zijn twee nieuwe huurdersverenigingen opgericht zodat huurders een volwaardige rol kunnen spelen bij het driepartijenoverleg. Na afloop van het overleg, concludeerden de wethouders dat uitwisseling van ervaringen bijzonder effectief en leerzaam is.SJR16 Verslag bijeenkomst ‘Uitwisseling ervaringen prestatieafspraken met vijf Gelderse wethouders’ 15sep16

Document

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team