Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Weinig realisme bij geplande capaciteit Railterminal Gelderland

Geplaatst op 03-05-2019 in Nieuws.

De Railterminal Gelderland bij Valburg kan half zo groot worden als gepland. Dit schrijft de GNMF in een zienswijze op het ontwerp Inpassingsplan RTG (ontwerp-PIP). Het plan rept van een maximale overslag van 90.000 laadeenheden (containers en opleggers) per jaar. Maar volgens Joost Reijnen, adjunct-directeur van de GNMF, getuigt dit van weinig realisme.

Al bijna twintig jaar wordt gesproken over een overslagcentrum langs de A15 bij Valburg. Daar kan de lading van vrachtwagens worden overgeladen op de treinen van de Betuweroute. In een notitie uit 2004 wordt uitgegaan van lading met herkomst of bestemming uit de directe omgeving. De overslag zou dus een kleinschalig karakter krijgen.

90.000 laadeenheden

Het huidige ontwerp-PIP voorziet nu in een gefaseerde ontwikkeling van de railterminal. In de eerste fase heeft de terminal een capaciteit tot 30.000 laadeenheden per jaar, met een mogelijke doorgroei naar een overslag van 90.000 laadeenheden per jaar in de eindfase. Maar dit betekent dat lading van ver buiten de regio op het RTG moet worden overgeslagen.

Het rapport ‘Review Rail Terminal Gelderland, opgesteld in opdracht van Provincie Gelderland, is kritisch over de aantallen. Ze noemt een doorgroei naar maximaal 90.000 laadeenheden onzeker. Ook de exploitant Dutch European Railterminal geeft aan pas binnen 5 jaar na openstelling te kunnen doorgroeien naar 30.000 laadeenheden. Daarom concludeert de GNMF dat een maximum overslag van jaarlijks 90.000 laadeenheden niet realistisch en ook ongewenst is. Een maximum van 45.000 laadeenheden is meer realistisch.

Stikstof en verlichting

Daarnaast merkt de GNMF op dat in het ontwerp-PIP een passende beoordeling en vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming ontbreekt, terwijl die wel noodzakelijk is. Dit in verband met de neerslag van stikstof op het Natura2000-gebied Rijntakken.

Ten slotte heeft de GNMF in haar zienswijze een aantal vragen over de gevolgen van de verlichting. We vragen onder meer om een nadere onderbouwing over mogelijke effecten van de verlichting op het nabijgelegen Gelders Natuur Netwerk.

 Zienswijze Ontwerp-PIP Railterminal Gelderland, GNMF, 2 mei 2019

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team