Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

We vliegen de bocht uit

Geplaatst op 13-06-2018 in Nieuws.

Visie op de groei van de luchtvaart

Nut en noodzaak van beperkende maatregelen

Als we de klimaatdoelen willen halen, kan het kabinet de luchtvaart niet langer buiten beschouwing laten, zoals dat nu gebeurt. We moeten maatregelen treffen om de huidige groei tegen te gaan. De Gelderse Natuur en Milieufederatie geeft haar visie op het nut van maatregelen voor de luchtvaart. Aanleiding hiervoor zijn de plannen voor Lelystad Airport en de gevolgen daarvan voor de Gelderlanders en de Gelderse natuur.

Afspraken klimaatakkoord

In het Parijse Klimaatakkoord 2015 is afgesproken ernaar te streven dat de temperatuurstijging beperkt blijft tot 1,5 graden en dat de temperatuurstijging maximaal 2 graden Celsius mag zijn. Dit wordt volgens het kabinet gerealiseerd als de Nederlandse economie in 2050 klimaatneutraal is. Om klimaatneutraal te worden, wordt ingezet op energiebesparing en het opwekken van meer duurzame energie in de (woning)bouw, industrie en mobiliteit.

Luchtvaart niet op de radar

De luchtvaart wordt hierin, vanwege het internationale karakter, niet meegenomen. Dit is opmerkelijk, omdat luchtvaart binnen de mobiliteit namelijk de grootste bron is van broeikasgassen en energieverbruik. Gelukkig wordt deze omissie steeds meer onderkend. Om echt naar een duurzame samenleving te gaan, mag de luchtvaart niet langer buiten beschouwing worden gelaten en moeten we maatregelen treffen om de groei tegen te gaan.

Download de complete visie: We vliegen de bocht uit.

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team