Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Waterbeheer – tips voor inspraak

Geplaatst op 15-07-2021 in Nieuws.

Nu in Limburg, Duitsland en België het water door de straten dendert en de huizen vollopen, staat de noodzaak van goed waterbeheer pijnlijk scherp op het netvlies. Niet voor niets is de vraag ‘Water: vriend of vijand?’ al eeuwen een belangrijk vraagstuk voor Nederland.

Water in het omgevingsbeleid 

Verdroging en periodieke wateroverlast vragen een adaptief waterbeleid in de ruimtelijke ordening en in de dagelijkse omgang met water. Er zijn verschillende maatregelen nodig, zoals meer ruimte voor wateropvang, verbetering van het watervasthoudend vermogen van de grond, waterinclusief bouwen en zuiniger gebruik van schoon drinkwater. Ook vraagt het bescherming en herstel van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater.

In het document ‘Waterbelangen in het omgevingsbeleid‘ vind je inspiratie hoe je het belang van water bij de gemeente onder de aandacht kan brengen tijdens overleggen en inspraakmogelijkheden.

Omgevingswet

Veel gemeenten zijn bezig met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Daarbij komen naast water nog allerlei andere onderwerpen aan de orde, zoals natuur, milieu, landschap, energie, biodiversiteit en klimaat. Ook daarvoor hebben we handleidingen en andere tips. Deze informatie vind je op onze projectpagina ‘Omgevingswet’.

Inwoners en belangengroepen kunnen meestal participeren bij het maken van nieuwe omgevingsvisies. Bovendien kun je altijd een zienswijze indienen op een ontwerp-omgevingsvisie. De informatie op onze projectpagina kan je daarbij op weg helpen.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274