Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Voorlopig geen nieuw tankstation in Nationaal Landschap Rivierenland

Geplaatst op 18-10-2017 in Nieuws.

Aan de Industrieweg in Tiel komt voorlopig geen tankstation. De Werkgroep Waardevol Tiel had samen met de GNMF bezwaar gemaakt tegen het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente dat de bouw van het tankstation mogelijk maakt. De Raad van State heeft nu besloten dat de bouw voorlopig niet door kan gaan.

Het nieuwe tankstation zou komen te liggen in het Nationaal Landschap Rivierenland. De Werkgroep Waardevol Tiel en de GNMF vrezen dat hierdoor de openheid en het karakter van het Nationaal Landschap zal worden aangetast. De Omgevingsverordening van de Provincie Gelderland staat aantasting van de kwaliteiten van  Nationale Landschappen in de provincie niet toe. De kernkwaliteiten van dit gebied zijn onder meer:

  • Karakteristieke, kleinschalige oeverwal met rijke afwisseling van boomgaarden, gras-en bouwlanden, buurtschappen, dorpen, verspreide bebouwing, buitenplaatsen, kasteelterreinen en beeldbepalende boerderijen
  • Hogere oeverwalgronden worden afgewisseld met lagere gronden langs weteringen. Het natuurlijk reliëf is bepalend geweest voor de nederzettingen op de hoogste delen van de oeverwallen.
  • De hoofdstructuur van ontsluiting en ontwatering met bochtige wegen op de oeverwallen en rechte wegen in de lagere gebieden en met weteringen is zeldzaam gaaf.

De tussenuitspraak betekent dat gewacht zal moeten worden op de definitieve uitspraak van de Raad van State.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274