Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Voorlopig geen grote mestkalverenstal naast Eko Boerderij Arink

Geplaatst op 24-03-2017 in Nieuws.

Voorlopig mag niet worden begonnen met de bouw van een stal voor ongeveer 1200 mestkalveren in Lievelde. Het wijzigingsplan dat de bouw mogelijk moest maken, is op 23 maart geschorst door de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Eerder hebben de GNMF en andere bezwaarmakers gesteld dat sprake is van omschakeling van een kleinere grondgebonden veehouderij naar een grootschalige intensieve veehouderij. De provinciale omgevingsverordening zou dat niet toestaan. De Raad van State concludeert dat een aantal zaken eerst moeten worden uitgezocht voordat een definitief oordeel geveld kan worden.

Eko Boerderij Arink

Pal naast de locatie ligt een ecologische boerderij: Eko Boerderij Arink. De GNMF en anderen vrezen dat de bedrijfsvoering daarvan negatief zal worden beïnvloed indien vlakbij een intensieve veehouderij gevestigd zal worden. De Raad van State stelt dat de gemeente niet inzichtelijk heeft gemaakt of, en zo ja in hoeverre, bij de besluitvorming rekening is gehouden met de belangen van de ecologische boerderij.
In 2015 hebben we met een campagne 2300 handtekeningen opgehaald voor een steunbetuiging. Wij vinden eko-boer Arink een voorbeeld van duurzame landbouw, waaraan in Nederland juist behoefte is.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274