Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Volop inzet op een natuurinclusieve energietransitie

Geplaatst op 09-12-2021 in Nieuws.

Natuur en Milieu Gelderland gaat de komende tijd veel aandacht besteden aan de energietransitie met óók een plus voor de natuur. 

Het klimaatprobleem wordt steeds nijpender, we moeten dus vol inzetten op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Met alleen wind op zee en zon op daken komen we er niet, er zijn óók wind- en zonneparken op land nodig om het gebruik van fossiele brandstoffen voldoende terug te dringen.

Er is echter ook sprake van een biodiversiteitscrisis. Duurzame energieopwekking wordt daarbij een extra drukfactor. Het ruimtegebruik voor het opwekken van duurzame energie verkleint leefgebieden, windturbines maken bovendien slachtoffers onder vogels en vleermuizen. De uitdaging waar we voor staan: de energietransitie zó uitvoeren dat de natuur er tegelijk ook van meeprofiteert.

De uitdaging waar we voor staan: de energietransitie zó uitvoeren dat de natuur er tegelijk ook van meeprofiteert.

Vanaf nu ontsluit www.natuurenmilieugelderland.nl/niet tips, voorbeelden, links naar handreikingen en nog veel meer over natuurinclusieve energietransitie. Natuur en Milieu Gelderland gaat daarmee actief overheden stimuleren om effectief beleid te maken en projecten in de goede richting bij te sturen. Natuurbeschermers en bewoners kunnen hier ook een belangrijke rol in spelen, dus: gebruik deze website en geef ons waar nodig suggesties voor verbetering!

De informatie op deze website wordt de komende maanden nog verder aangevuld.

Op zoek naar inspiratie voor een NatuurInclusieve Energietransitie? Bezoek www.natuurenmilieugelderland.nl/niet.

Nando Habraken on Email
Nando Habraken
Nando Habraken
Duurzame energie en circulaire economie
Nando is onze specialist op het gebied van duurzame energie en circulaire economie. Hij zet zich in voor goede participatieve processen in de energietransitie, zoals de RES-sen. Meer weten? Neem contact op via email of bel naar 06-11622491.