Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Verkleining van Wylerbergmeer van de baan

Geplaatst op 29-04-2019 in Nieuws.

De verkleining van het Wylerbergmeer bij Beek is van de baan. In plaats van baggerslib op te slaan achter een nieuwe stalen damwand in het meer, wordt het op een akker uitgereden. Dit is een succes voor de Flora- en faunawerkgroep Gelderse Poort, Vogelwerkgroep Nijmegen e.o., IVN Rijk van Nijmegen en Stichting Monument & Landschap die hiermee overeenstemming hebben bereikt met eigenaar Leisurelands.

Het Wylerbergmeer is een duizenden jaren oud natuurlijk meer met hoge natuurwaarden. Het is het een leefgebied voor onder meer beschermde soorten als otter en bever. Daarnaast is het een populaire recreatieplas die 100.000 bezoekers per jaar kan trekken. Maar vorig jaar sloot Leisurelands regelmatig de toegang, vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Leisurelands wilde dit probleem aanpakken door het meer uit te baggeren en het slib in een af te sluiten deel te storten.
De natuurorganisaties zijn tegen het afsluiten van een deel van het meer, omdat daarmee het oude meer verkleind wordt met vijftien procent. Daarom pleitten ze er al eerder voor om het slib niet in het meer te storten, maar elders. Bijvoorbeeld op landbouwgrond.

Bodemkwaliteit

In goed overleg zijn de partijen er nu uitgekomen. Het slib is natuurlijk materiaal dat de bodemkwaliteit van een aangrenzende akker zal verbeteren. De natuurorganisaties en Leisurelands zijn bovendien overeengekomen dat ze elkaar tijdig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Doorstroming Wylerbergmeer

Volgens de natuurorganisaties kan Leisurelands de problemen met blauwalg ook anders aanpakken. Oorspronkelijk bestond het meer uit natuurlijk stromend water, waarin blauwalg minder kansen heeft. Maar door een dam tussen het Nederlandse en Duitse deel staat het water nu stil. Om de blauwalg aan te pakken én de natuurlijke kwaliteit te verbeteren willen de natuurorganisaties dat uiteindelijk de doorstroming weer wordt hersteld.

Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.