Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Verkiezingsdebat Bronckhorst druk bezocht

Geplaatst op 05-03-2018 in Nieuws.

Op 28 februari organiseerden de Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten een verkiezingsdebat in de gemeente Bronckhorst met als thema ‘Help, ons Achterhoekse landschap verandert!’. Dat burgers dit een belangwekkend thema vinden, blijkt al uit de grote belangstelling die er voor het debat was. Aan het eind van de avond is hiervoor een petitie gelanceerd.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten hebben een petitie gelanceerd voor behoud van het karakteristieke Achterhoekse coulissenlandschap. Dit landschap, dat wordt gekenmerkt door een afwisseling van weilanden en akkers met bomenrijen, houtwallen, heggen, bloemrijke bermen en kruidenrijke greppels, vormt het leefgebied van talloze planten en dieren. Natuurmonumenten en de GNMF roepen met de petitie burgers op om – in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen – de Achterhoekse gemeenten te vragen dit mooie cultuurlandschap veilig te stellen en de biodiversiteit te herstellen.

Gebiedsmanager van Natuurmonumenten Achterhoek Udo Hassefras was blij met de opkomst tijdens het verkiezingsdebat: “Dat 150 mensen naar een verkiezingsdebat komen over landschap, is tekenend voor de waarde die zij hechten aan het landschap. Ik merk dat er nu al veel steun is voor deze petitie. Er moet echt wat gebeuren!” Ook de aanwezige lijsttrekkers uit Bronckhorst stelden dat er harder gewerkt moet worden om de biodiversiteit te herstellen. Professor Henk Siepel, een van de onderzoekers die concludeerde dat de insecten de laatste jaren met een dramatische 75% zijn afgenomen, wist te vertellen dat juist houtwallen en greppels een grote positieve bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Toch is de huidige praktijk anders. Zo verdwijnen landschapselementen in rap tempo en worden bijvoorbeeld duizenden bomen gekapt door een gemeente omdat de kosten van onderhoud te hoog zouden zijn.

Volkert Vintges directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie: ‘De wens dat gemeenten zich inzetten om laanbomen, houtwallen, heggen en greppels te beschermen en weer terug te brengen in het landschap, moet een prominente plek krijgen in alle coalitieakkoorden van de Achterhoekse gemeenten. De gemeente Berkelland geeft hierbij het goede voorbeeld door eigen gronden weer zelf ecologisch te gaan beheren en door handhavend op te treden tegen diegenen die landschapselementen beschadigen of weghalen.’

Teken de petitie

 

Beeld: Jeanne Heekelaar – Natuurmonumenten

Lees meer over het Achterhoekse coulissenlandschap

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.