Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Vergunningen megamestvergister in Groenlo vernietigd

Geplaatst op 02-07-2019 in Nieuws.

Actie tegen megamestvergister Groenlo

GNMF-directeur Petra Souwerbren overhandigt 1906 handtekeningen tegen de mestvergister aan gedeputeerde Conny Bieze, juli 2018

De rechtbank in Arnhem heeft zowel de Wabo- als de Watervergunning voor de megamestvergister in Groenlo vernietigd. Rob Bongers van het burgerinitiatief MegamestvergisterNee is daar erg blij mee. “Het is opmerkelijk dat deze uitspraak al binnen de normale periode van zes weken genomen is. Dat betekent dat deze zaak voor de rechtbank al heel snel klip-en-klaar was”.

“De vraag blijft voorlopig open of de Provincie en het Waterschap in hoger beroep zullen gaan”, aldus Bongers. “De uitspraken laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Het lijkt niet aannemelijk dat een uitspraak bij hoger beroep bij de Raad van State anders zal uitvallen. Initiatiefnemer RMS kan opnieuw een vergunningsaanvraag indienen. De hele procedure zal dan van voren af aan weer doorlopen moeten worden. Wij houden dit in de gaten”.

Geen MER gemaakt

De rechter stelde dat bij de beoordeling van een mestfabriek van deze omvang een Milieueffectenrapportage (MER) niet mag ontbreken. Ook de opgave van het energieverbruik versus de energieopbrengst dient correct te worden opgesteld.
In de verleende Watervergunning is volgens de rechter geen rekening gehouden met de risico’s van de zeer grote hoeveelheden afvalwater die in de Leerinkbeek worden geloosd. Ook vindt de rechter dat het Waterschap voor het lozen van restanten veemedicatie en pesticiden normering dient te stellen en controle op normoverschrijding dient uit te voeren.
De vergunning Wet natuurbescherming dient nog door de rechter beoordeeld te worden.
Tegen de drie vergunningen was bezwaar gemaakt door omwonenden, Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland en milieuorganisatie MOB.

Petitieactie

Samen met omwonenden heeft de Gelderse Natuur en Milieufederatie actie gevoerd tegen de megamestvergister in Groenlo. De petitie ‘MegamestvergisterNee’ werd door 1906 mensen getekend en op 3 juli vorig jaar op ludieke wijze aangeboden aan gedeputeerde Conny Bieze.
Blij met ons werk? Word dan nu lid van onze vereniging. Met jouw hulp kunnen we blijven werken aan een mooi en duurzaam Gelderland.

Vergunningen mestvergister volstrekt onvoldoende, GNMF, 13 december 2018

Laat Groenlo niet in de stank zitten, teken de petitie! GNMF, 6 april 2018

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team