Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Verbinder in actie: Erik-Jan Bijleveld en het Platform Natuurinclusieve Landbouw

Geplaatst op 24-01-2022 in Nieuws.

Erik-Jan Bijleveld. Foto: Guy Ackermans

Stel, iedereen is enthousiast en denkt: ‘ja, laten we hier in Gelderland wat mee doen.’ Maar hoe dan verder? Wie neemt het voortouw? Wie zet partijen om de tafel en gaat vol aan de slag terwijl je niet precies weet wat het oplevert?” Erik-Jan is er trots op dat Natuur en Milieu Gelderland die rol heeft gepakt en als initiatiefnemer van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland nu maar liefst 23 projecten coördineert.

De basis voor dit platform werd gelegd tijdens een bijeenkomst in 2018 over natuurinclusieve landbouw. Erik-Jan heeft er bijna weemoedige herinneringen aan: ‘er waren wel veertig mensen! Dat kon toen nog”, zegt hij. Maar je hoort vooral enthousiasme als hij over die bijzondere bijeenkomst praat, die leidde tot een gezamenlijk ‘Actieplan Natuurinclusieve Landbouw’ door tien landbouw- en natuurorganisaties.

We willen allemaal een toekomstbestendige landbouw

“Landbouw- en natuurorganisaties zijn niet elkaars natuurlijke partners. Maar het lukte ons als Natuur en Milieu Gelderland naar boven te halen wat we met elkaar delen. Feitelijk willen we allemaal hetzelfde: een landbouw die toekomstbestendig is. De insteek is voor iedereen een beetje anders, maar we vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie om te werken aan een landbouw die economisch en ecologisch volhoudbaar is.”

“Unieke samenwerking landbouw- en natuurorganisaties”

Zat er dan helemaal geen spanning op? “We hebben intensieve gesprekken gevoerd. Aan de kant van de boerenorganisaties leefden er zorgen dat boeren de ‘schuld’ zouden krijgen van problemen als stikstof en afname van de biodiversiteit. Terwijl natuurorganisaties benadrukten dat je niet om de bestaande problemen heen moet draaien. Opnieuw vonden we elkaar in de overeenkomsten: iedereen erkent de financiële klem waarin boeren verzeild zijn. We hebben naar het beleid gekeken en geconstateerd dat er fouten zitten in het onderliggende systeem. Daar konden we het roerend over eens zijn.”

Pijler van het landbouwbeleid

Natuur en Milieu Gelderland ging vanuit die overeenkomsten aan het werk. Het resulterende Actieplan is inmiddels ook door de provincie Gelderland omarmd. Natuurinclusieve landbouw is zelfs één van de pijlers van het Gelderse landbouwbeleid. “Dat had ik vijf jaar geleden niet kunnen bedenken,” grijnst Erik-Jan, zichtbaar trots. “Zonder ons was dit niet gebeurd!”

“Zonder ons was dit niet gebeurd!”

Hoe nu verder?

“We blijven in die verbindende rol van toegevoegde waarde, zodat het niet 23 losse projecten zijn, maar één groot samenhangend programma vormt. Vanuit Natuur en Milieu Gelderland zijn wij daarin de aanjager en bied ik ondersteuning. Daarnaast gaan we de samenwerking verder ontwikkelen. We zijn nog maar net begonnen – denk alleen maar aan het stikstofdossier, dat raakt zowel de natuur als de landbouw ingrijpend. We blijven elkaar nodig hebben voor een duurzame toekomst.”

Meer informatie over het platform: www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl

Meer over hoe onze werkwijze voor een mooie en duurzame provincie: Meerjarenstrategie-2020-2024.pdf (natuurenmilieugelderland.nl)

Erik-Jan Bijleveld on EmailErik-Jan Bijleveld on LinkedinErik-Jan Bijleveld on Twitter
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399