Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

“Van het gas af gaan is ingewikkeld”

Geplaatst op 04-10-2018 in Nieuws.

Paul van Roosmalen is directeur bij De Gemeenschap, een Woningstichting in Nijmegen met bijna 2.400 woningen. De energietransitie staat bij hem dagelijks op de agenda. Want hoe verduurzaam je huizen die soms zelfs al voor de oorlog zijn gebouwd?

“Dat is geen eenvoudige klus”, beaamt Paul van Roosmalen. “De eerste fase, en daarmee ook de gemakkelijkste, hebben we in feite achter de rug. Dat is het isoleren van de huizen. Landelijk is het doel geformuleerd dat de huizen van woningcorporaties gemiddeld label B moeten hebben in 2020. Dat doel halen wij, en ook de andere corporaties in Nijmegen. De volgende fase, van het gas af, is veel lastiger.” 

Verouderde materialen

“Ons woningbestand is heel divers. Veel van onze huizen zijn gebouwd in de jaren 50. Mooie oude huizen, maar wel gebouwd met materialen uit die tijd. Ook hebben we huizen van voor de oorlog, die hebben nauwelijks een spouwmuur. Door deze factoren is het lastig om de huizen te isoleren. Daarnaast zijn er huizen met een beschermd stadsgezicht, waar je niet veel mag veranderen. Deze huizen wil je behouden vanwege de historische waarde, maar tegelijkertijd belemmert dit ‘label’ de verduurzamingsopgave. Dan moet je je soms afvragen of je er zoveel geld in moet stoppen.”

Meer comfort en lagere energierekening

“Een ander punt dat extra aandacht vraagt is de bereidheid van onze huurders. Bij hen staat het onderwerp doorgaans niet bovenaan het lijstje. Zij hebben andere zorgen die meer prioriteit hebben, zoals werkloosheid of gezondheid. Onze huurders hebben gemiddeld ook een wat hogere leeftijd. Die zitten er niet op te wachten dat hun huis overhoopgehaald wordt. Om het toch aantrekkelijk te maken, verhogen we de huur niet. Ze gaan er zelfs op vooruit met meer comfort én een lagere energierekening.”

Duurzaam Thuis

“Met onze huurdersorganisatie zijn we onlangs het project Duurzaam Thuis gestart, waarbij alle eengezinswoningen zonnepanelen krijgen aangeboden. De huurders wekken zelf hun stroom op en profiteren jaarlijks van een klein financieel voordeel. Zo proberen we woonlasten en duurzaamheid aan elkaar te verbinden.”

Innovatiekosten verdelen

“Landelijk zit ik aan één van de klimaattafels. De eerste verkenningen van de tafel laten zien dat de volgende fase, om van het gas af te gaan, veel geld gaat kosten. Daarbij wordt de woningcorporatie gezien als een belangrijke speler om een voortrekkersrol te nemen in de wijk. Dat begrijp ik wel, omdat wij met onze massa een flinke stap kunnen maken. Maar we moeten dan wel de kosten verdelen. Het kan niet zo zijn dat mensen met de laagste inkomens opdraaien voor innovaties, waar straks iedereen profijt van heeft. Aan de klimaattafel zoeken we naar antwoorden op dit soort vraagstukken.”

Samen energie opwekken

“In Nijmegen praat ik momenteel veel met bouwbedrijven, gemeente en netbeheerders. We kijken naar oplossingen voor bijvoorbeeld 100 huizen tegelijk om een ‘smart grid’ te ontwikkelen, waarbij deze huizen samen energie opwekken en onderling verdelen. Hierbij proberen we ook bewoners van koopwoningen te betrekken.”

Op 25 oktober organiseren de Nijmeegse woningcorporaties, LUX en Stookjerijk het symposium ‘Bewonersenergie – Op zoek naar je rol in de energietransitie. Het symposium bestaat uit een dag- en avonddeel. Het begint om 13.30 uur en om 17.35 uur is er een lopend buffet waarna het avonddeel begint. Tijdens het avondprogramma wordt onder meer de Stookjerijk Trofee 2018 uitgereikt aan de gemeente met de groenste prestatieafspraken. Stookjerijk is een project van de Natuur en Milieufederaties in samenwerking met de Woonbond. 

Programma symposium Bewonersenergie

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team