Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Vacature Bestuurslid Gelderse Natuur en Milieufederatie

Geplaatst op 05-07-2018 in Nieuws.

De stem van natuur en landschap, leefmilieu en duurzaamheid in Gelderland, dat is de Gelderse Natuur en Milieufederatie. De GNMF komt als onafhankelijke vereniging op voor de belangen van natuur en landschap, leefmilieu en duurzaamheid in Gelderland. Gesteund door een sterke achterban beschermt de GNMF de Gelderse natuur, helpt nieuwe natuur te realiseren en onze leefomgeving gezond en duurzaam te maken.

Onze droom is een provincie met een afwisselend landschap, rijke biodiversiteit, ruimte voor de natuur en een schoon milieu voor nu en later. Een provincie waarin bedrijven voorop lopen, energieneutraal en circulair zijn, waar burgers genieten van schone lucht, stilte en een donkere nacht. Een provincie waarop haar inwoners trots zijn.

Vacature

Bestuurslid Gelderse Natuur en Milieufederatie

Wij zoeken een bestuurslid met het volgende profiel:

  • Aantoonbare affiniteit met natuur, milieu en duurzaamheid
  • Ervaring met het besturen van professionele (non-profit) organisaties of de ambitie zich hierin te bekwamen
  • Kwaliteit om als bestuurder in de vereniging een verbindende rol te spelen en ten opzichte van het professioneel bureau te besturen op hoofdlijnen
  • Beschikt over een relevant netwerk
  • Is beschikbaar om jaarlijks ongeveer vijf bestuursvergaderingen en twee ledenvergaderingen bij te wonen
  • Gezien de bestuurssamenstelling gaat de voorkeur uit naar een bestuurslid met ervaring in ondernemen/ het bedrijfsleven
  • Lidmaatschap van de GNMF dan wel de bereidheid daartoe.

Organisatie van de Gelderse Natuur en Milieufederatie

De GNMF is opgericht in 1971 en is een vereniging die 100 natuur en milieuorganisaties in Gelderland verbindt. Daarnaast zijn er 400 particuliere leden en 25 bedrijven die bedrijfsvriend zijn van de GNMF. De GNMF vervult een provinciale koepelfunctie voor de vele vrijwilligers die actief zijn in 100 aangesloten lokale en regionale natuur- en milieuorganisaties.

De GNMF heeft een professioneel bureau met twaalf medewerkers onder leiding van een directeur. Het bureau verzorgt de dagelijkse werkzaamheden, communicatie, woordvoering en voorbereiding van de jaarstukken. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vereniging, die de jaarstukken goedkeurt (begroting, het jaarplan en de jaarrekening).

Het bestuur van de GNMF bestaat uit zeven leden vanuit de lidorganisaties, bedrijfsvrienden en individuele leden. Bij de samenstelling van het bestuur streven we naar minimaal drie leden uit de lidorganisaties en minimaal twee uit de individuele leden. Het huidige Bestuur voldoet aan deze samenstelling, dus is er geen voorkeur voor een bestuurslid uit de geleding lidorganisaties of uit de geleding individuele leden. Bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Er is een regeling voor
onkostenvergoeding.

Informatie en reactie

Nadere informatie is te verkrijgen bij Dirk van Uitert, voorzitter bestuur via 06-46271179. Kandidaten kunnen zich aanmelden via e-mail. Stuur vóór 1 september 2018 een e-mail naar Dirk van Uitert, voorzitter bestuur: voorzitter@gnmf.nl.

 

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.