Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Top 10 aanbevelingen voor groene prestatieafspraken in de sociale huursector

Geplaatst op 11-06-2018 in Nieuws.

Vergroening prestatieafspraken

De Stookjerijk Trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest duurzame prestatieafspraken in de sociale huursector. Het gaat hierbij om de afspraken tussen een gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen over verduurzaming van huurwoningen in hun gemeente. De jury kijkt naar afspraken zoals de korte en (middel)lange termijn doelstelling, de monitoring van de jaarlijkse voortgang van de verduurzaming en de ondersteuning van huurdersverenigingen bij hun rol. Het project Stookjerijk wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederaties in samenwerking met de Woonbond. Wij stelden een top 10 van aanbevelingen samen met de meest groene doelstellingen om mee te nemen in de prestatieafspraken:

1. Korte termijn doelstelling

Neem als korte termijn doelstelling ‘gemiddeld energielabel B in 2020’ op, conform het landelijk SER Energieakkoord.

2. Doelstelling verduurzaming voor middellange en lange termijn

2a. Neem als doelstelling op het opstellen van een routekaart cq stappenplan naar een CO2 neutrale huurvoorraad op. Van belang is om daarbij de routekaart cq het stappenplan zo concreet mogelijk te maken. Tussendoelstellingen zijn daarbij ‘49% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990’ en een gasvrije gebouwde omgeving in 2035.

2b. Neem als doelstelling op het toepassen van no-regret maatregelen. No-regret maatregelen zijn verduurzamingsmaatregelen die onderdeel zijn van een integraal traject naar een CO2 neutrale huurvoorraad. Daarbij worden desinvesteringen voorkomen. Maak de no-regret maatregelen concreet en helder (dikte isolatie of type installatietechniek). Monitor de uitvoering van no-regret maatregelen.
2c. Neem als doelstelling op het (jaarlijks) evalueren van nul-op-de-meter renovaties.
2d. Neem als doelstelling op het aanwijzen van gasvrije pilotwijken door samenwerkende partijen en geef aan op welke wijze partijen de realisatie van een gasvrije pilot wijken ondersteunen.

3. Betrekken en ondersteunen van huurdersverenigingen

3a. Neem als doelstelling op het als gelijkwaardige partner betrekken van huurdersverenigingen bij het tot stand komen van prestatieafspraken, conform de Woningwet van 2015.
3b. Neem als doelstelling op het ondersteunen en professionaliseren van huurdersverenigingen om een gelijkwaardige overleg- en onderhandelingspartner te zijn.

4. Monitoring prestaties

4a. Neem als doelstelling op de monitoring van de jaarlijkse verduurzaming, in ieder geval op basis van de Aedes Benchmark Prestatieveld Duurzaamheid. Dat betreft de jaarlijkse verbetering van de Energie-Index van de huurvoorraad en de jaarlijkse vermindering  van het energieverbruik per vierkante meter van de huurvoorraad.
4b. Neem als doelstelling op de jaarlijkse monitoringsrapportage van de prestatieafspraken voor alle partijen en stakeholders actief openbaar te maken. Bijvoorbeeld via de websites van de woningcorporaties in de gemeente (net zoals de jaarverslagen van woningcorporaties). Beloon goede monitoringsrapportages. Geef deze een podium.

5. Energetische kwaliteit bij verkoop huurwoningen

Neem als doelstelling op dat energie-onzuinige huurwoningen niet worden verkocht. Stel daarbij de minimale energetische kwaliteit van huurwoningen vast (Energielabel of Energie-Index) die een corporatie te koop aanbiedt.

6. Zonnepanelen op huurdaken

Neem als doelstelling een percentage op van het aantal huurdaken dat in 2020 is voorzien van zonnepanelen. Monitor de doelstelling.

7. Aanbod verduurzamingspakket aan particuliere woningeigenaren

Neem als doelstelling het aanbieden van het verduurzamingspakket van huurwoningen aan particuliere woningeigenaren in de buurt met dezelfde type woning en aan particuliere eigenaren binnen een VvE (Vereniging van Eigenaren). Corporaties pakken een actieve rol in VvE’s voor verduurzaming.

8. Stimulering energiezuinig gedrag huurders

8a. Neem als doelstelling op het nadrukkelijk aandacht besteden door partijen aan het stimuleren van energiezuinig gedrag van huurders als cruciale factor voor energiebesparing en lagere woonlasten. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door goede voorlichting en het plaatsen van slimme meters.
8b. Neem als doelstelling op het stimuleren van de opleiding en inzet van energiecoaches. Daarbij geldt een doelstelling van ‘een energiecoach per 500 huurders’.

9. Reserveren financieel budget bij gemeente

Neem als doelstelling op het reserveren van een financieel budget door de gemeente om daar waar zinvol verduurzaming van de huursector te stimuleren.

10. Uitwisseling best practices verduurzaming

Neem als doelstelling op het maximaal uitwisselen van beste praktijken (best practices) bij de verduurzaming van huurwoningen tussen de partijen. Deel en vier hierbij ook de successen.

Wilt u meer weten over de 10 aanbevelingen? Download dan het gehele artikel, met uitgebreide bijlage: Top 10 aanbevelingen voor groene prestatieafspraken in de sociale huursector.

Zie voor meer informatie ook op Stookjerijk.nl

 

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team