Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Aan de slag met thema Landbouw en Grondgebruik

Geplaatst op 17-10-2019 in Nieuws.

Het thema Landbouw en Grondgebruik omvat ook energiegebruik in kassen

Foto Lars Sundström RGB Stock

De GNMF is trekker van het thema Landbouw en Grondgebruik binnen het Gelders Energieakkoord (GEA). Het is één van de vijf thema’s naast Mobiliteit, Gebouwde omgeving, Duurzame opwek en Industrie. Landbouw en Grondgebruik gaat over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de land- en tuinbouw. Én over het vastleggen van koolstof in landbouwbodems, natuur, bossen en landschapselementen.

Landbouw en grondgebruik

Hiermee werken we niet alleen aan klimaatdoelen, maar dragen we ook bij aan herstel van landschappen, verhogen van de biodiversiteit en een toekomstbestendige landbouw.

De Gelderse land- en tuinbouw stoot ongeveer 0,8 Mton CO2 uit. Bijvoorbeeld door landbouwwerktuigen en voor het verwarmen van kassen. Dit willen we binnen dit GEA-thema met 0,46 Mton reduceren. Daarnaast verminderen we de uitstoot van andere broeikasgassen, zoals methaan, door dieren en uit mest.

Bestaande en nieuwe bossen

Door klimaatslim beheer van bossen en natuur en door de aanplant van nieuwe bossen, bomen en landschapselementen, leggen we meer koolstof vast in natuur en landschap. Ook houden we in landbouwbodems koolstof vast door minder of andere grondbewerking. Hierbij sluiten we aan bij de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw.
Glastuinbouw verduurzamen we, door over te schakelen op duurzame warmtebronnen, groene CO2 om plantengroei te stimuleren en door de rol van kassen in warmtenetten te onderzoeken.

Natuurinclusieve landbouw

Erik-Jan Bijleveld on EmailErik-Jan Bijleveld on LinkedinErik-Jan Bijleveld on Twitter
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399