Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Succesvolle aftrap JongRES in de Achterhoek

Geplaatst op 05-11-2020 in Nieuws.

Op 31 oktober heeft de officiële aftrap van JongRES Achterhoek plaatsgevonden. Vanwege de corona-maatregelen heeft Thijs Huls, vertegenwoordiger namens JongRES in de regio Achterhoek, de aftrap online moeten organiseren. “Ik had de jongeren graag in het Energiepark in Winterswijk ontvangen, omdat je daar de energietransitie kunt beleven”, aldus Thijs. Toch heeft dit jongeren niet geremd om deel te nemen en hebben een tiental jongeren de online presentatie over JongRES gevolgd en vragen kunnen stellen. In totaal zijn er nu 16 Achterhoekse jongeren aangehaakt bij JongRES.

Een mooi begin, maar als het aan Thijs ligt groeit deze groep de komende tijd nog aanzienlijk. Thijs: “Winterswijk is momenteel oververtegenwoordigd, logisch omdat ik er zelf vandaan kom en daar het grootste bereik heb via social media. De volgende gemeenten ontbreken momenteel nog in de jongeren vertegenwoordiging: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oude-IJsselstreek en Montferland. Samen met de eerste groep jongeren hoop ik een ‘olievlekwerking’ over de Achterhoek te veroorzaken. Daarnaast zullen we met de organisatie van de RES Achterhoek in gesprek gaan over hoe we jongeren uit de gehele regio op laagdrempelige wijze deel kunnen laten nemen aan het participatieproces.”

JongRES is ontstaan vanuit de Jonge Klimaatbeweging (JKB) en de Klimaat en Energie Koepel (KEK). Het doel van JongRES is om de stem van de toekomstige generatie mee te laten tellen in de opzet van de RES. In de RES gaat het tenslotte over het energielandschap van de toekomst, waar jongeren het langst mee te dealen zullen hebben. Eens in de maand komen de jongeren vertegenwoordigers van de RES-regio’s in Oost-Nederland bij elkaar om de stand van zaken te bespreken en concrete ideeën en ervaringen om jongeren te betrekken te delen. “Momenteel zijn we bezig om een projectplan op te stellen samen met de Natuur- en Milieufederaties van Gelderland en Overijssel. Naast het op korte termijn werven van jongeren en het creëren van bewustzijn, kijken we ook met name naar het doel op de lange termijn. Het zou heel mooi zijn als er vanuit JongRES per regio een jongeren panel kan ontstaan, van waaruit jongeren op de langere termijn ook mee blijven denken en praten in vraagstukken en beleidskeuzes rondom energietransitie.”

Vanuit de plannen die momenteel gemaakt worden, zullen op termijn activiteiten speciaal voor Achterhoekse jongeren georganiseerd gaan worden. Als organisatie van de RES Achterhoek houden wij jullie hierover op de hoogte en hopen wij dat jullie je eigen (jonge) achterban enthousiasmeren om vooral aan te haken bij JongRES.

Nando Habraken on Email
Nando Habraken
Nando Habraken
Duurzame energie en circulaire economie
Nando is onze specialist op het gebied van duurzame energie en circulaire economie. Hij zet zich in voor goede participatieve processen in de energietransitie, zoals de RES-sen. Meer weten? Neem contact op via email of bel naar 06-11622491.