Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Subsidie voor duurzame innovatie in land- en tuinbouw

Geplaatst op 06-01-2021 in Nieuws.

De Provincie Gelderland wil agrarische ondernemers toekomstperspectief geven, zeker als ze bijdragen aan een duurzame toekomst voor Gelderland. Om dit te bereiken ondersteunt de Provincie Gelderse boeren en tuinders in hun ondernemerschap, zodat ze vernieuwingen kunnen doorvoeren. Vanaf 4 januari 2021 staat de subsidieregeling Innovatie Agrifood hiervoor open.

Dus heb je een innovatief idee dat bijdraagt aan de kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw in Gelderland? Dan kun je subsidie aanvragen.

Vernieuwen vraagt extra onderzoek

Vanuit de samenleving komt de wens om de land- en tuinbouwsector te verduurzamen, bijvoorbeeld door het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen of het verminderen van gebruik van bestrijdingsmiddelen. Veel boeren en tuinders hebben ideeën hoe ze dat kunnen doen. Bijvoorbeeld een aanpassing van een machine of de stal of het verbouwen van een ander gewas of een nieuwe voorziening op het erf. Vaak vraagt deze vernieuwing extra onderzoek of moet iets worden aangeschaft zonder dat al duidelijk is of het rendement oplevert.

Duurzaam en breed toepasbaar

Provincie Gelderland wil helpen en stelt subsidie beschikbaar aan boeren en tuinders die duurzaam willen innoveren. Het moet gaan om innovaties die niet alleen op het eigen bedrijf een vernieuwing zijn. Als de innovatie slaagt moet deze ook breed toepasbaar zijn. Een andere voorwaarde is dat de innovatie bijdraagt aan het verbeteren van kwaliteit van de omgeving. Bijvoorbeeld een lagere uitstoot van schadelijke stoffen naar het grondwater of de lucht of een bijdrage aan de biodiversiteit en/of de klimaatdoelen.

Innovatie Agrifood

De subsidie is beschikbaar voor alle sectoren binnen de land en tuinbouw. De subsidiebijdrage per aanvraag is maximaal € 35.000,-. In totaal is € 500.000,- beschikbaar. Er kan subsidie aangevraagd worden totdat dit subsidieplafond is bereikt. Ga naar de subsidiereling Innovatie Agrifood.

Toekomst voor de Gelderse boer

Binnenkort wordt het programma Agrifood 2021-2030 “Toekomst voor de Gelderse boer“ door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Daarna nemen Provinciale Staten het uiteindelijke besluit hierover. Met dit programma zet Gelderland in op een land- en tuinbouw, waarbij agrarische bedrijven op een duurzame manier produceren, daar een goed inkomen uit kunnen halen en het bedrijf kan worden doorgegeven aan een volgende generatie. Meer informatie vind je op www.gelderland.nl/programmaAgrifood.

Erik-Jan Bijleveld on EmailErik-Jan Bijleveld on LinkedinErik-Jan Bijleveld on Twitter
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399