Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Strenge criteria voor stimulering hout als brandstof

Geplaatst op 29-05-2017 in Nieuws.

De provincie Gelderland gaat de verbranding van hout voor energie alleen nog maar stimuleren wanneer wordt voldaan aan drie strenge criteria. De GNMF is blij dat een motie hiertoe op 24 mei zeer breed werd aangenomen door Provinciale Staten. Bij eerdere gelegenheden heeft de GNMF al gepleit voor hoogwaardige toepassing van hout in plaats van het te verbranden.

De drie criteria waaraan stimulering van houtverbranding voortaan moet voldoen, zijn:

  1. de verbranding dient een innovatief en tijdelijk karakter te hebben;
  2. de eerste fase moet cruciaal zijn voor de toekomstige verduurzaming van de energieopwekking;
  3. er mag alleen houtige biomassa worden gebruikt met een regionale afkomst (max 100 km van de installatie); waar bij de winning geen verschraling van de bodem of achteruitgang van de biodiversiteit optreedt; en die in de cascadering geen hoogwaardigere toepassing kent.

Debat over houtverbranding

De Commissie EEM (Economie, Energie en Milieu) van de Gelderse Staten heeft over dit onderwerp  diverse informatie- en debatbijeenkomsten over gehad. Samen met de provincie organiseerde de GNMF in oktober 2016 een expert meeting. In november gaf de GNMF haar visie tijdens het debat ‘Aan de slag, met een kritische blik. Op 18 januari 2017 volgde een werkbezoek aan proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld). Dit gehele proces heeft geleid tot genoemde motie Verbranding Biomassa.

Fors tekort aan energiehout

Houtverbranding voor duurzame energie heeft veel negatieve effecten. Zoals de hoge CO2-uitstoot (twee keer zoveel als bij gas), de opbouw van zogeheten koolstofschuld en het risico op bodemverarming. Ook is er een tekort aan ‘energiehout’ in Gelderland. Volgens Probos (dd maart 2017) is er een Gelderse potentiee lvan 160.000 ton, terwijl de Gelderse vraag 230.000 ton per jaar is (Statenbrief van 12 april 2017).

Motie Verbranding houtige biomassa Gelderland, 24 mei 2017

Lees meer over biomassa

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team