Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Stort buitenlands slibafval draagt bij aan plastic soep

Geplaatst op 08-10-2018 in Nieuws.

Eigen onderzoek Burgercollectief Dreumelse Waard

Het opvullen van zandwinput Over de Maas met verontreinigd slib en grond leidt tot plastic soep in de zee. Dat stelt Burgercollectief Dreumelse Waard op basis van eigen onderzoek. Plastic in de gestorte materialen leidt tot verontreinigingen op de oevers van de plas tussen Alphen en Dreumel, maar komt ook via de Maas in zee. De stortingen vallen binnen het wettelijk kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Het bouwafval uit onder meer België bevat echter plastic. De wet staat toe dat het gestorte slib en grond maximaal 20% bodemvreemd materiaal mogen bevatten. Inwoners vonden in juni op de oevers rond de zandwinlocatie al aanzienlijke hoeveelheden plastic en piepschuim.

Besluit Bodemkwaliteit

Bij het onderzoek volgde het Burgercollectief een opvallend soort oranje bouwplastic dat van bouwplaatsen in België afkomstig zou zijn. Op 30 kilometer stroomafwaarts kwam het collectief het oranje plastic nog tegen. Stroomopwaarts is dit plastic niet gevonden.
De stortingen van verontreinigd slib en grond uit het buitenland gaat voorbij aan de grondslag van het Besluit Bodemkwaliteit uit 2008. Volgens dit besluit dient verondieping plaats te vinden met materiaal uit de directe omgeving van een plas. Zoals dit bij Ruimte voor de Rivier heeft plaatsgevonden. Staatsecretaris mevrouw van Veldhoven is gevraagd om het Besluit Bodemkwaliteit hier op aan te passen.

Drastisch omlaag

De GNMF vindt net zoals het Burgercollectief dat het maximum percentage bodemvreemd materiaal drastisch omlaag moet worden gebracht. Het te storten materiaal dient afdoende gezeefd te worden zodat verontreinigingen zoals piepschuim en plastic zich niet kunnen verspreiden. Alleen materiaal uit de directe omgeving van een plas (het zogenaamde stroomgebied) dient te worden gebruikt, zoals ook de grondslag van het Besluit Bodemkwaliteit aangeeft. Door het aantal zandwinputten dat tegelijkertijd wordt verondiept te beperken, hoeft er ook geen slib uit het buitenland te worden geïmporteerd. Monitoring van de grondwaterkwaliteit is voor de GNMF ook een belangrijk onderwerp. Een goede grondwaterkwaliteit is van belang voor drinkwaterwinning en voor de landbouw. De provincie is bevoegd gezag voor de grondwaterkwaliteit.

Lees hier het onderzoek naar verontreinigd slib van Burgercollectief Dreumelse Waard

Lees meer over Burgercollectief Dreumelse Waard

Lees meer over verondiepen

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team