Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

“Stem tegen woningbouw in uiterwaarden”

Geplaatst op 14-11-2016 in Nieuws.

Stem tegen woningbouw in het uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk! Deze oproep doen Milieudefensie Arnhem en twee bewonersorganisaties in de aanloop naar een referendum op 30 november. De gemeente Arnhem moet een besluit nemen over de voorwaarden om het gebied te ontwikkelen. Een van de hangijzers is dat de gemeente woningbouw wil toestaan, en dat er plannen zijn voor de bouw van 250-350 woningen.
De tegenstanders vinden de woningbouw niet nodig om het gebied te ontwikkelen. Daarom hebben zij het initiatief genomen tot dit raadgevend referendum, waaraan alle inwoners van 18 jaar en ouder kunnen deelnemen.

Gebiedsvisie

De gemeente Arnhem neemt in december een besluit over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk. Dit uiterwaardengebied langs de Rijn verbindt de stadsdelen Noord en Zuid met elkaar en wordt beschouwd als een van de groene longen van de stad. De helft van het gebied is eigendom van projectontwikkelaar KWP. Die wil het grootste deel van de grond aan de gemeente schenken, in ruil voor woningbouw op twee locaties.
Na een jarenlang proces van burgerparticipatie heeft de gemeente in 2012 de Gebiedsvisie vastgesteld: volop ruimte voor recreatie en cultuur en de natuur, een ruig uiterwaardenpark. Milieudefensie en de bewonersorganisaties vinden dat de gemeente anno 2016 een draai maakt van 180 graden door woningbouw toe te staan. Zij willen:

  • Behoud van de groene longen, rust en ruimte midden in Arnhem voor nu en in de toekomst zonder verstoring door woningbouw;
  • Behoud van de afspraak tussen gemeente en burger: de vastgestelde Gebiedsvisie;
  • Ontwikkeling zonder zonder woningbouw en in nauwe samenwerking met burgers en initiatieven vanuit de stad zelf.

Zij roepen de Arnhemmers op om op 30 november ‘nee’ te stemmen.

Contact GNMF: Bernhard Oosting, 026 3523740

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.