Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Stankoverlast door veehouderij moet sneller worden aangepakt

Geplaatst op 08-05-2019 in Nieuws.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) moet de stankoverlast door veehouderijen snel aanpakken, vindt de GNMF. Ook de landelijke Commissie Geurhinder Veehouderij vindt dat er structurele maatregelen nodig zijn, blijkt uit haar adviesrapport Geur Bekennen. Zo stelt ze voor om emissiegrenswaarden in te stellen waaraan veehouders zich permanent moeten houden. Maar de staatssecretaris schuift dit op de lange baan, omdat volgens haar eerst nog onderzoek nodig is. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De Commissie Geurhinder Veehouderijen onderzocht de mogelijkheden om die geurhinder voor omwonenden te verminderen. In het rapport doet ze verschillende aanbevelingen:

  1. Stel emissiegrenswaarden waar de veehouder zich permanent aan moet houden. Niet alleen op papier, ook in de praktijk.
  2. Zorg voor meer inzicht in de effectiviteit van luchtwassers. Betrek daarbij ook de geurproductie in de stal.
  3. Leg bij de aanpak van geurproblemen meer nadruk op specifieke omstandigheden in een gebied met meer mogelijkheden voor decentrale overheden om rekening te houden met cumulatie en in te grijpen in bestaande situaties.

Eindelijk aandacht

De Natuur en Milieufederaties van Gelderland, Noord-Brabant en Limburg spraken ook met de commissie. Ze onderschrijven de aanbevelingen van de commissie en zijn blij dat er eindelijk aandacht is voor de omwonenden. Daarom vinden ze het jammer dat het ministerie het instellen van emissiegrenswaarden uitstelt. Joris Hogenboom, directeur van de Brabantse Milieufederatie: “Nu is het nog zo dat als een luchtwasser minder goed blijkt te werken, de extra uitstoot in feite gelegaliseerd wordt. Onbegrijpelijk voor omwonenden die jarenlang overlast hebben ervaren en met het rapport over falende luchtwassers eindelijk bevestigd hebben gekregen dat er inderdaad meer stank werd uitgestoten dan toegestaan”..

50/50-regeling

Een belangrijke maatregel die ontbreekt in de brief van de minister is afschaffing van de 50/50 regeling. Deze regeling zorgt ervoor dat boeren die stankoverlast veroorzaken en deze deels reduceren, de helft van die reductie mogen gebruiken om uit te breiden. Deze bedrijven hebben geen verplichting om onder het stankplafond te komen. Bovendien mogen ze door de regeling ook boven het stankplafond nog steeds uitbreiden. De milieufederaties pleiten dan ook voor het met spoed afschaffen van de 50/50 regeling.

Adviesrapport Geur Bekennen, Commissie Geurhinder Veehouderijen, april 2019

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.