Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

‘Spieken’ voor participatie bij de RES

Geplaatst op 18-05-2021 in Nieuws.

De komende weken buigen raden, staten en waterschapsbesturen zich over de regionale energieplannen waaraan de afgelopen tweeënhalf jaar in dertig regio’s is gewerkt.

Om deze complexe beoordeling te vereenvoudigen heeft de Participatiecoalitie – bestaande uit de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, Hier, LSA Bewoners en Stichting Buurkracht – spiekkaarten ontwikkeld. Deze spiekkaarten helpen volksvertegenwoordigers de RES optimaal te benutten voor goede participatie, mede-eigendom van de lokale energievoorziening en een stevige plek voor natuur en landschap. Energieprojecten waar burgers een actieve rol spelen leveren veel op voor de gemeenschap, zowel financieel als maatschappelijk.

Ook even spieken? De spiekkaarten zijn  te downloaden op:  https://departicipatiecoalitie.nl/nieuws/participatiecoalitie-helpt-volksvertegenwoordigers-met-res-beoordeling/

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.