Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Samenwerking voor Hattemerpoort gestart

Geplaatst op 22-09-2016 in Nieuws.

De komende jaren komt er meer ruimte voor de natuur in het landelijk gebied tussen Hattem en Wapenveld. Onder meer wordt 120 ha agrarische grond omgezet naar natuur, beheerd door de boeren zelf. Ook het toerisme krijgt een impuls; zo wordt er een fietspad aangelegd in de Hoenwaard.
Acht organisaties en overheden hebben hiertoe vanochtend in Wapenveld hun handtekening gezet onder de Samenwerkings­overeenkomst Hattemerpoort.
De plannen zullen worden uitgevoerd onder regie van de Gelderse Natuur en Milieufederatie. De andere betrokken partijen zijn de gemeenten Hattem en Heerde, Geldersch Landschap & Kasteelen, Rijkswaterstaat, LTO Noord, Waterschap Vallei & Veluwe, Provincie Gelderland en de GNMF.

Doelen

In de uiterwaarden langs de IJssel komt een natuurlijker beheer en ontwikkeling van nieuwe natuur. Ook komt er een recreatief fietspad in de Hoenwaard als verbindende schakel tussen twee wegen.
Bij Hattem wordt gestreefd naar het autoluw maken van de Kanaaldijk ten gunste van overstekende dieren. Bij het Apeldoorns Kanaal, ter hoogte van het voormalige BPF-terrein, komt voor dieren een plaats waar ze gemakkelijk het water uit kunnen.
Op landgoed Petrea wordt de biodiversiteit versterkt en bij de Gelderkamp wordt het particulier natuurbeheer bevorderd.
Ten slotte wordt gekeken naar mogelijke herontwikkeling van de kampeer/recreatie­terreinen Kromholt en Ennerveld.

Gesprekken

Als gebiedsregisseur heeft de GNMF in de afgelopen twee jaar de wensen en mogelijk­heden van agrarische bedrijven en bewoners in het gebied grondig geïnventariseerd. Ook zijn door scholieren en recreatieondernemers veel ideeën aangedragen. Daardoor is een breed draagvlak voor de genoemde opgaven ontstaan.

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team