Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Rust van de Veluwe in gevaar door vliegtuigen

Geplaatst op 30-08-2017 in Nieuws.

De GNMF vindt het vliegen op een hoogte van 1800 meter (6000 voet) boven een groot deel van Gelderland ongewenst. Adjunct-directeur Joost Reijnen: “Om de geluidsoverlast en luchtvervuiling te beperken, zouden vertrekkende vliegtuigen uit Lelystad juist zo snel mogelijk hoger moeten vliegen. Daarvoor moet je nu wel het gebruik van het luchtruim voor Schiphol en Lelystad herindelen, waardoor een strikte scheiding van beide soorten vliegverkeer in aparte boven elkaar liggende luchtruimtes niet meer nodig is”.

Hij reageert hiermee op het voorgenomen besluit van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu over de uitvliegroutes van Lelystad Airport. Volgens dit besluit blijven deze vliegtuigen vanaf Wezep een route ten oosten en ten westen van Apeldoorn vliegen op een hoogte van 1800 meter. Dit met de bedoeling om verstoring van het erboven vliegend verkeer naar en van Schiphol te voorkomen. Hoger vliegen vanaf Wezep betekent minder overlast voor Gelderland en met name de Veluwe.

Joost Reijnen: “Wanneer de vliegtuigen langere tijd op 1800 meter blijven, zal een gedeelte van de Veluwe een geluidbelasting krijgen van meer dan 40 dB(A) Lden. Daardoor zal het op de Veluwe niet echt stil meer zijn. Dit is niet alleen strijdig met het provinciaal beleid (stiltegebieden en kwaliteitseisen voor de natuur), maar het zal ook negatieve effecten veroorzaken voor de recreatie. Het piekgeluid van een groot vliegtuig dat overvliegt op 1800 meter kan veel hoger liggen en zal daarom altijd hinderlijk zijn voor de bezoeker van de Veluwe die daar rust en ruimte zoekt.”

Alternatief van Teuge

Hij wijst het 24 augustus gepresenteerde alternatief van o.a. Luchthaven Teuge resoluut van de hand, waarbij het vliegverkeer ter hoogte van Nunspeet de provincie Gelderland nadert. “Vanuit hun eigen perspectief is het begrijpelijk, omdat bij een route boven Teuge het parachutespringen niet meer mogelijk is. Maar in dat plan blijven de vliegtuigen laag, waardoor alle overlast en milieuschade (geluid en fijn stof) worden afgewenteld op dorpen en natuur in een nog groter deel van de Veluwe. Immers het uitgaande vliegverkeer naar het zuiden en zuidoosten komt dan allemaal over de Veluwe met een extra toename van het aantal vliegtuigen met meer dan 70%.. En daarbij is het, gezien de kortere afstand, onzeker of alle vliegtuigen bij Nunspeet al op 1800 meter Gelderland naderen”.

Volgens Joost Reijnen heeft het Teuge-alternatief grote gevolgen voor de toeristische sector op de Veluwe. “De economische schade van de geluidsoverlast zal vele malen hoger zijn dan de economische schade bij een verplaatsing van het paraspringen op vliegveld Teuge (in 2016 ongeveer 2900 paravluchten). Bovendien kan vliegveld Teuge met een aangepast businessmodel andere kleine luchtvaart aantrekken, waardoor het voortbestaan van vliegveld Teuge niet per definitie in het geding is”.

Het alternatief van Teuge heeft ook gevolgen voor de luchtkwaliteit. Doordat er langer en met meer vliegtuigen boven de Veluwe zal worden gevlogen op relatief lage hoogte, zal de neerslag van stikstofoxiden boven dit Natura 2000-gebied toenemen. Dit wordt nog versterkt doordat straalvliegtuigen op lagere hoogte meer brandstof verbruiken en meer uitstoot van stikstofoxiden veroorzaken. De natuurwaarden of de Veluwe, die gevoelig zijn voor deze stikstofdepositie zullen nog verder worden aangetast.

Bovendien is het nog maar de vraag of het alternatief van Teuge politiek haalbaar is. Voor uitvoering ervan is een aanpassing van het luchthavenbesluit noodzakelijk, terwijl door diverse bestuurders is aangegeven dat het besluit niet meer ter discussie zal staan. Wel zijn aanpassingen in de route mogelijk, die passen binnen het luchthavenbesluit.

Red de Veluwe, teken de petitie!

Niet alleen op de Veluwe, maar in grote delen van het land komen burgers, ondernemers, recreanten en bestuurders en vele anderen in verzet tegen de vliegroutes. Er zijn verschillende petities, maar die hebben allemaal hetzelfde doel: geen laagvliegroutes naar en vanaf Lelystad. Op 12 september zullen de petities gezamenlijk worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

De petitie Red de Veluwe heeft inmiddels ruim 16.000 ondertekenaars. Teken ook en zorg ervoor dat Den Haag ons hoort.

Teken hier de petitie Red de Veluwe

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team