Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Ruimte voor vleermuis op IFV-terrein in Schaarsbergen

Geplaatst op 14-02-2017 in Nieuws.

Het Instituut Fysieke Veiligheid in Schaarsbergen (gemeente Arnhem) zal bij de uitbreding van zijn parkeerplaats aanvullende maatregelen treffen ten behoeve van de aanwezige vleermuizen. Na overleg met het Groenforum Arnhem en de GNMF heeft het IFV toegezegd om vleermuiskasten en amberkleurige verlichting toe te passen. Ook komt er een landschappelijk inpassingsplan voor het terrein, waarbij ook nadrukkelijk naar de ecologische waarden wordt gekeken.
De gebouwen van het IFV in de bossen net ten noorden van Arnhem worden steeds intensiever gebruikt. Daardoor is nu al een tekort aan parkeerruimte ontstaan. Om ook de toekomstige groei op te vangen, wil het IFV het aantal parkeerplaatsen uitbreiden. Hiervoor was een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Groenforum – het platform van groene organisaties in Arnhem – en de GNMF reageerden beide met een zienswijze en traden vervolgens in overleg met de gemeente en het IFV. Een aantal wensen, bijvoorbeeld ten aanzien van compensatie in de directe omgeving, kon niet worden ingewilligd. Wel was al voorzien in natuurcompensatie in Arnhem Zuid. Daarnaast worden er dus aanvullende maatregelen genomen voor de vleermuizen op het terrein.

Autogebruik

IFV-terrein in Schaarsbergen. Foto IFVGroenforum en GNMF opperden ook om meer aandacht te besteden aan het beperken van het autogebruik. Gebruik van het OV is vanwege de afgelegen locatie echter niet eenvoudig. Toch heeft het IFV NS-businesscards en een fietsregeling voor het personeel. Daarnaast vraagt het de bezoekers van congressen en opleidingen om zoveel mogelijk te carpoolen. Volgens het IFV wordt daar zeker gehoor aan gegeven.
Zowel het Groenforum als de GNMF zijn tevreden met de uitkomst van het overleg. Op 30 januari heeft de gemeenteraad van Arnhem het bestemmingsplan vastgesteld. Het IFV werkt nu het landschappelijk inpassingsplan uit en na het broedseizoen zal gestart worden met de werkzaamheden.

Contact GNMF: Bernhard Oosting, 026 3523740

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274