Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Open ruimte bij Medel definitief behouden

Geplaatst op 29-08-2018 in Nieuws.

De uitbreiding van bedrijventerrein Medel bij Tiel gaat definitief niet door. De GNMF had samen met Waardevol Tiel en omwonenden hierom gepleit bij de Raad van State. Wij vinden de uitbreiding overbodig, omdat er te weinig is gekeken naar alternatieve, leegstaande terreinen. Ook zal extra verkeer bij Medel leiden tot meer luchtvervuiling door de uitstoot van stikstof.

De Raad van State heeft op 28 augustus jl het bestemmingsplan vernietigd. Joost Reijnen, adjunct-directeur bij de GNMF, is hier blij mee. “In Gelderland moeten we zuinig omgaan met de ruimte. Dat betekent dat je bestaande terreinen moet benutten voordat je nieuwe ontwikkelt. Aan de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal wordt momenteel de glasfabriek afgebroken. Daar liggen kansen voor nieuwe bedrijven. De open ruimte kan dan gespaard blijven”.

“Wij willen dat eerst daarnaar serieus onderzoek wordt gedaan. Bovendien zou de uitbreiding onomkeerbare aantasting van natuur en landschap betekenen en het woongenot van omwonenden onacceptabel aantasten”.

Natura 2000

De Raad van State kwam tot haar oordeel vanwege de verwachte uitstoot van stikstof. Uitbreiding betekent extra verkeer. Dat leidt vervolgens tot meer stikstofuitstoot op de Natura 2000-gebieden Veluwe en Rijntakken. Na de uitspraak van het Europese Hof over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet Nederland de natuur beter beschermen tegen de uitstoot van stikstof.

Uitspraak Raad van State, 28 augustus 2019

PAS-uitspraak heeft gevolgen voor landbouw en Lelystad Airport, GNMF, 29 mei 2019

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team