Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Ruim baan voor fietsen!

Geplaatst op 10-07-2020 in Nieuws.

Om sterker uit de Coronacrisis te komen, moeten we ruim baan maken voor fietsen. Dat adviseert de Provinciale Raad voor het Omgevingsbeleid in Gelderland. De PRO doet aan het provinciebestuur een aantal aanbevelingen om fietsen voor alle inwoners aantrekkelijker te maken.

Ook al worden de Coronamaatregelen versoepeld, de crisis zal de samenleving voor lange duur veranderen. We blijven zoveel mogelijk thuiswerken en houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dat vraagt om aanpassingen van onze manier van leven, hoe we reizen en hoe we de ruimte om ons heen gebruiken. Er vindt een omslag plaats van openbaar vervoer naar individueel autovervoer, fietsen en lopen. Mensen kopen dan ook in steeds meer e-bikes en tweedehands auto’s.

Capaciteitsproblemen

De samenleving komt weer op gang, maar dit gaat gepaard met diverse problemen. Door toenemend autoverkeer slibben wegen langzaam weer dicht. Ook bewegen sommige mensen minder en neemt de omgevingskwaliteit af. Tegelijkertijd lopen en fietsen andere mensen méér. Door de toename van fietsen, e-bikes en scooters ontstaan er capaciteitsproblemen op de stoep en op fietspaden. De veiligheid op de fietspaden neemt af en 1,5 meter afstand houden is moeilijk – zeker voor een rood stoplicht. De PRO verwacht ook dat minder mensen het openbaar vervoer zullen gebruiken, wat problemen oplevert in de financiering ervan.

Ruim baan voor de fiets

Met een aantal relatief eenvoudige maatregelen kunnen we Gelderland mooier en gezonder maken, aldus de PRO. Daarbij kan iedereen blijven meedoen en verkleinen we de sociale ongelijkheid. Houd daarbij het grotere geheel steeds goed in beeld en zorg waar nodig voor de goede aansluiting. Om fietsen aantrekkelijk te maken voor een grotere groep mensen, doet de PRO een aantal aanbevelingen:

  • Ontwikkel fietsen als samenhangend systeem
  • Help meer huishoudens op de fiets
  • Verbeter het fietsnetwerk

De provincie Gelderland kan een volgende stap maken in de transitie naar veilig, snel, betaalbaar en klimaatneutraal verplaatsen. Dat in een duurzaam mobiliteitssysteem ook de auto en het OV een belangrijke schakel vormen is evident. Maar de huidige situatie vraagt om een versnelling waarin actieve mobiliteit het verschil kan maken.

PRO

De Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid, de PRO, is een onafhankelijke raad. De PRO adviseert het Gelders bestuur over omgevingsbeleid. Gevraagd en ongevraagd adviseert de PRO Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Gelderland over ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, milieu, water, landbouw, natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie.
De PRO heeft achttien leden, waaronder Petra Souwerbren namens Natuur en Milieu Gelderland.

Ruim baan voor fietsen, PRO-advies 10 juli 2020

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.