Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Ruim 80 samenwerkingen gemeente – bewonersinitiatieven voor aardgasvrije wijken

Geplaatst op 16-09-2021 in Nieuws.

Al 82 gemeenten en bewonersinitiatieven in Nederland (waarvan zes in Gelderland) gaan samen de overgang naar aardgasvrije wijken waarmaken. Initiatieven en gemeenten hebben deze mijlpaal op 16 september gevierd, in het bijzijn van Maarten van Poelgeest, voorzitter van het uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord. De samenwerkingsafspraken zijn begeleid door de Participatiecoalitie. Met deze mijlpaal zet de Participatiecoalitie een goede stap in het vervullen van de afspraken die het heeft gemaakt met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat: minimaal honderd samenwerkingen realiseren.

Van de zes samenwerkingsafspraken in Gelderland zijn er maar liefst drie in Culemborg, en verder in Druten, Harderwijk en Wageningen.

“Op de weg naar een aardgasvrije samenleving kunnen bewoners en gemeenten niet zonder elkaar. Door krachten te bundelen, wordt iedereen gehoord en wordt er gezocht naar een duurzaam alternatief voor aardgas waar alle bewoners achter staan. De slagingskans is dan ook veel groter. Als bewoners en gemeente met elkaar afspraken maken over samenwerken, is dat dus een belangrijke stap richting een goed proces naar een duurzame toekomst voor een buurt. En daar heeft iedereen profijt van. We merken dat steeds meer gemeenten en bewonersinitiatieven elkaars meerwaarde inzien en de handen ineen willen slaan,” aldus Kirsten Notten namens de werkgroep Aardgasvrij van de Participatiecoalitie. “Daar zijn wij heel blij mee!”

Samenwerken stimuleren

De Participatiecoalitie heeft als doel en taak minimaal honderd bewonersinitiatieven te begeleiden om constructief samen te werken met hun gemeente. Dit is afgesproken met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. De coalitie ondersteunt door initiatieven en gemeenten bij elkaar te brengen, kennis en ervaringen van voorgangers te delen, en te helpen bij het maken van samenwerkingsafspraken.

Op naar de honderd

In alle provincies zijn al samenwerkingen te vinden. Bijvoorbeeld in Den Bosch en Eindhoven, waar bewonersgroepen zich voorbereiden om met de buurt van het gas af te gaan. Of in Fyske Marren, waar bewoners en gemeente samen onderzoeken hoe ze hun woningen en bedrijfsgebouwen op een duurzame manier kunnen gaan verwarmen. Bekijk een overzicht van alle samenwerkingen op participatiecoalitie.nl/samenwerkingen.

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.