Skip navigation MENU

Right to Challenge

Geplaatst op 21-11-2017 in Nieuws.

In Nederland is bij wet het ”right to challenge” geregeld. Op het moment dat een inwoner / groep inwoners vindt dat ze iets beter kunnen organiseren of uitvoeren dan de gemeente, kunnen zij een challenge uitvoeren: Dit wil zeggen; naar de gemeente toestappen en zeggen: dat en dat wat jullie nu doen, dat kunnen wij beter. De gemeente is verplicht daaraan mee te werken en het ook het budget dat zij er voor hebben uitgetrokken ter beschikking te stellen.

Uiteraard moet je wel een plan kunnen overleggen waaruit blijkt hoe je het gaat organiseren etc. Dit zou je met het onderhoud van wegbermen kunnen doen, maar ook met het onderhoud van laanbomen.

In een toenemend aantal gemeenten wordt aan ‘challenges’ gedaan, o.a. Rotterdam. Daar wordt het inmiddels gedaan in een vorm van samenwerking waarbij de inwoners een soort begeleidingscommissie vormen voor het onderdeel van het beleid waarop ze ‘challengen’.

Right to Challenge
Een ‘right to challenge’-bepaling geeft burgers, bedrijven, instellingen, collectieven of medeoverheden ruimte om op een eigen wijze de doelen van een wettelijke regeling te realiseren. Daarnaast kan een ‘right to challenge’-bepaling worden ingezet om op verzoek regelgeving opzij te zetten indien met een maatschappelijk initiatief andere publieke belangen worden gediend die hoger moeten worden geacht dan het belang dat met die regelgeving wordt gediend.

Meer informatie

Factsheet Right to Challenge, 2 november 2016 (PDF, 559 kB)

Handreiking Right to Challenge, 24 oktober 2016 (PDF, 316 kB)

 

Zegt het voort!

Een bericht van: Bomenstichting Achterhoek

Thijs Belgers on EmailThijs Belgers on Linkedin
Thijs Belgers
Thijs Belgers
Externe communicatie
Thijs verzorgt de externe communicatie bij Natuur en Milieu Gelderland. Denk aan persberichten, website, sociale media en de nieuwsbrieven. Ook coördineert hij de Helpdesk.
Meer weten? t.belgers@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2933 0517