Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Resultaten 2020

Geplaatst op 01-02-2021 in Nieuws.

Het Jaarbericht over 2020, waarin wij verslag doen van ons werk in het enerverende jaar 2020, is gepubliceerd.

We begonnen het jaar met het formuleren van onze Meerjarenstrategie 2020-2024. Een inspirerend en uitnodigend vormgegeven document dat uitnodigt tot lezen en meedoen, zo hopen wij.

Heel blij en trots zijn we met de samenwerking in het Uitvoeringsprogramma Natuurinclusieve Landbouw. Wij hebben als initiatiefnemer en coördinator met ruim twintig partners het Actieplan uitgewerkt en financiering verworven.

Ook hebben wij het belang geagendeerd van duurzame opwekking van energie met ruimtelijke kwaliteit en lokaal eigenaarschap voor de Regionale Energie Strategieën. Hoewel het Rijk niet verwacht van de regio’s dat ze energiebesparing in hun plannen betrekken, pleiten wij daar wel voor. Warmteplannen kunnen niet zonder een aanpak voor isolatie.

Rollen en werkwijze

Natuur en Milieu Gelderland doet haar werk vanuit verschillende rollen, al naar gelang wat nodig is
om de doelen te bereiken. Wij inspireren mensen, bedrijven en overheden op weg naar een duurzame
samenleving. Wij treden op als aanjager, verbinder en als het nodig is als luis in de pels. Onze manier
van werken is constructief, kritisch en oplossingsgericht.

Wat we op deze manier in 2020 nog meer hebben kunnen bereiken, leest u hier.

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.