Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Recreatieondernemers bijgepraat over Hattemerpoort

Geplaatst op 31-01-2018 in Nieuws.

Recreatieondernemers en vrijwilligers van de toeristische informatiepunten uit Hattem en Heerde kwamen op 24 januari bij elkaar om te leren over de natuur, het landschap en de cultuurhistorie in de eigen omgeving.  Ook de ontwikkelingen in de Hattemerpoort stonden op het programma. Joost Reijnen, projectleider Hattemerpoort informeerde de deelnemers over de verschillende projecten in deze ecologische verbindingszone.

Gastheren van het landschap

De terugkomdag maakt onderdeel uit van het vierjarige IVN programma Gastheer van het Landschap Hattem Heerde, wat in samenwerking met de gemeenten Hattem en Heerde, provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe wordt georganiseerd. Recreatieondernemers leren er alles over de omgeving en beschikken zo over kennis en vaardigheden om beleving over te brengen naar hun gasten.

Hattemerpoort

In het gebied waar de gasten van de recreatieondernemers veel wandelen en fietsen ligt de Hattemerpoort. Het gebied, van 2400 hectare, is de groene verbindingszone tussen Hattem en Heerde en belangrijk voor planten en dieren. Daarom wordt het gebied versterkt door obstakels weg te nemen, zodat dieren gemakkelijker van de Veluwe naar de IJssel kunnen trekken en omgekeerd. Ook maken we het gebied aantrekkelijker met de aanleg van nieuwe natuur, die als voedingsbodem dient voor verschillende (nieuwe) planten- en diersoorten. Andere belangrijke doelen om het gebied te versterken zijn de herontwikkeling/kwaliteitsverbetering van recreatieterreinen en het uitbreiden en verbeteren van recreatieroutes. De GNMF treedt in opdracht van de provincie Gelderland op als gebiedsregisseur.

Gastheer van het Landschap

Hattemerpoort

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.