Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Rechter: Hek Rhederhof moet weg

Geplaatst op 16-10-2012 in Nieuws.

DassenDas moet weer in leefgebied terug kunnen

De Rechtbank in Arnhem heeft onlangs andermaal besloten dat een illegaal hek op landgoed Rhederhof in Rheden weg moet. Dit hek was in 2001 opgericht ten behoeve van de tijdelijke functie van een deel van het landgoed als asielzoekers­centrum. De gemeente was wettelijk verplicht het meer dan 500 meter lange hekwerk in 2006 te laten verwijderen waarna het oorspronkelijke dassenleefgebied hersteld zou moeten worden. Het hek staat er echter nog steeds, tot groot ongenoegen van natuurbeschermers. De Rechtbank heeft nu bepaald dat de gemeente Rheden op korte termijn handhavend moet optreden. Het plan van Portaal om woningen te bouwen in het dassenleefgebied komt daarmee op de helling te staan.

Foerageergebied

Volgens de Gelderse Natuur en Milieufederatie en de Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom staat het hek herstel van het leefgebied van de das op en rond Rhederhof in de weg. Daarbij gaat het om foerageergebied op de randen van de Veluwe en de mogelijkheid dat de dieren ongestoord kunnen migreren. De milieuorganisaties vinden dat conform de afspraken uit 2001 het terrein in de oorspronkelijke staat moet worden hersteld, zodat het weer leefbaar wordt voor de das. Twee jaar geleden probeerde de gemeente door middel van een bouwvergunning het hek alsnog te legaliseren. Daar maakte de Rechter toen korte metten mee.

Woningbouwplannen

De Rechtbank heeft de milieuorganisaties op 2 oktober jl. opnieuw in het gelijk gesteld nadat bleek dat de gemeente haar verplichtingen nog steeds niet was nagekomen. De gemeente Rheden is nu opgedragen om nog deze maand een nieuw besluit te nemen hoe zij gaat handhaven. Dat betekent automatisch dat ook de woningbouwplannen van Portaal op Rhederhof herzien zullen moeten worden.

Contact GNMF: Bernhard Oosting, 026 3523740

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.