Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Raad van State vernietigt vergunning giga-geitenstal in Rossum

Geplaatst op 28-12-2016 in Nieuws.

De Raad van State heeft de vergunning voor de giga-geitenstal bij Rossum vernietigd. De provincie Gelderland had in juli 2015 een Nb-wet vergunning verleend voor de exploitatie van een geitenhouderij met 5100 geiten. Omwonenden hebben zich al van begin af aan verzet tegen de komst van dit bedrijf.

De Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard en de GNMF hebben de vergunning met succes aangevochten bij de Raad van State. Deze was het met de organisaties eens dat de provincie ten onrechte alleen de milieueffecten voor het Natura 2000-gebied Rijntakken had beoordeeld, terwijl ze dat voor veel meer omliggende Natura 2000-gebieden had moeten doen.

De provincie zal nu een nieuwe vergunning moeten opstellen.

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.