Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Prijs Groenste Project 2017 voor gemeente Berkelland

Geplaatst op 14-02-2018 in Nieuws.

De gemeente Berkelland wint de prijs ‘Groenste Project 2017’ van de Bomenstichting Achterhoek. De Bomenstichting beloont de gemeente voor haar lef om zowel de illegale kap van houtwallen en -singels als het illegaal toe-eigenen van gemeentelijke wegbermen aan te pakken. Dat resulteerde in zo’n 75 handhavingszaken, waarmee de ernst van dit probleem wel is aangetoond.
De prijs bestaat uit een boom, die op Boomfeestdag 14 maart wordt uitgereikt aan burgemeester Joost van Oostrum,  gemeentelijk projectleider Groen Jan-Luc van Eijk en het team van handhavers.

In de Achterhoek zijn in de afgelopen jaren veel houtwallen en houtsingels verdwenen, terwijl deze cultuur-historisch onlosmakelijk tot het karakteristieke mooie Achterhoekse coulisselandschap behoren.
Berkelland zet met het streven naar herstel van dit oorspronkelijke landschapsbeeld met bomen en struiken en met kruidenrijke bermen en groenstroken tevens in op de biodiversiteit. Zo kunnen weidevogels en insecten weer terugkeren. In één forse eik bijvoorbeeld huizen al ruim vierhonderd verschillende soorten insecten.

Een verdiende prijs

De GNMF vindt de prijs verdiend. Berkelland is momenteel hét voorbeeld van een gemeente die inzet op handhaving om de biodiversiteit te beschermen. In december 2017 riepen we wettige eigenaren, met name in de Achterhoek, op om hun grond terug te eisen en met ecologisch beheer insecten en vogels beter te beschermen.

Groenste Project

De Bomenstichting Achterhoek looft elk jaar een prijs uit ter gelegenheid van de nationale Boomfeestdag. Deze prijs, bestaande uit een boom naar keuze, gaat naar een gemeente, organisatie of landgoed waar naar de mening van de BSA het Groenste Project van het afgelopen jaar werd gerealiseerd.
Eerdere winnaars van deze prijs voor het Groenste Project waren o.a. de gemeente Oost Gelre voor 2014 en 2015 en de historische buitenplaats De Wildenborch in Vorden voor 2016.

 Bomenstichting Achterhoek

 Stop landjepik in het agrarische landschap, GNMF, 6 december 2017

Bescherm en beheer bermen, randen en houtwallen, GNMF, oktober 2017

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274