Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Pleidooi voor snel verbod op ontgassen binnenvaartschepen

Geplaatst op 15-09-2016 in Nieuws.

Er moet snel een internationaal verbod komen op het ontgassen van binnenvaartschepen. Ook moet er een goede methodiek komen om te meten en controleren of alle partijen zich aan de afspraken houden. De dampen die vrijkomen bij het ontgassen van binnenvaartschepen leiden niet alleen tot milieuvervuiling, maar ook tot onacceptabele gezondheidsrisicio’s voor bemanning en omwonenden.
De Natuur en Milieufederaties van Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland reageren hiermee op een aanvulling van het CDNI-verdrag. Dit verdrag regelt de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart. In de aanvulling van het verdrag wordt beschreven hoe met gasvormige restanten van vloeibare lading moet worden omgegaan. Tot 15 september lag de aanvulling ter inzage.

Overgangstermijn te lang

De Natuur en Milieufederaties zijn blij dat een verbod op ontgassen wordt voorgesteld, maar vinden de termijn waarop dit gebeurt veel te lang. Ook moet er een heldere methodiek komen om te kunnen meten hoeveel schadelijke stoffen er uitgestoten worden. In hun reactie pleiten de federaties ook voor ketenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat de schipper, reder, verlader en ontvanger samen verantwoordelijk zijn voor het naleven van de regelgeving.

Gevaar voor milieu en gezondheid

De regelgeving voor het ontgassen van binnenvaarttankers is internationaal een onderschoven kindje geweest. In de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland is via de provinciale milieuverordening voor benzeen een verbod geregeld per 1 januari 2015 en voor bezeenhoudend per 1 januari 2016. Alleen al in Nederland is ontgassen aan de buitenlucht door binnenvaartschepen verantwoordelijk voor de uitstoot van 1790 ton aan vluchtige organische stoffen. Deze stoffen zorgen bij woongebieden langs de rivieren en de haven  (o.a. bij Schiedam en Hoek van Holland) voor stankoverlast en vervuilde lucht en daarmee aantasting van de gezondheid van mensen.

Wat is ontgassen?

Het ontgassen van ladingtanks van tankschepen is het verlagen van de gasconcentratie van ladingdampen in de tanks die achterbleven na het lossen. Het ontgassen kan zowel naar de atmosfeer plaatsvinden, als naar een ontgassingsinstallatie op de wal of een schip.
Een reden om te ontgassen is het voorkómen van verontreiniging van de volgende lading. Ook het willen plegen van onderhoud waarbij vonken kunnen ontstaan aan het schip, of het willen betreden van de ladingtanks kan aanleiding zijn om te ontgassen.

Document

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team