Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Platform voor Natuurinclusieve landbouw Gelderland online

Geplaatst op 21-04-2021 in Nieuws.

Gelderse boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw kunnen terecht bij
het Platform Natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Met de lancering van de nieuwe
website www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl is er nu digitaal toegang tot
informatie, voorbeelden en mogelijkheden voor ondersteuning.

Voor iedere agrarische ondernemer die iets wil met natuurinclusieve landbouw of hier al mee bezig
is, is het Platform een mooi startpunt. Op de site vind je een overzicht van de lopende projecten op
het gebied van bodem, water, klimaat, verdienmodellen, kringlooplandbouw, biodiversiteit en
landschap.

Veel ondernemers houden bewust of onbewust al rekening met de verschillende thema’s
binnen hun bedrijfsvoering. Zij zaaien al akkerranden, beschikken over kruidenrijk grasland of werken
aan het herstel van het bodemleven. In de praktijk is vaak nog veel meer mogelijk op het gebied van
natuurinclusief ondernemen. Op dit platform doe je inspiratie en kennis op.

Naast activiteiten, informatie en nieuws, komen regelmatig ondernemers aan het woord die laten zien wat in de praktijk mogelijk is. “We merken dat ondernemers vaak de kat uit de boom kijken rond agrarisch natuurbeheer. Als ze eenmaal bezig zijn worden ze enthousiaster. Met alle partners helpen we ze graag over de drempel om te starten of door te groeien”, zegt Hans de Haan, coördinator van dit
Platform.

Samen natuur en landbouw versterken

Vanuit het Platform zijn dit jaar 22 projecten van start gegaan, die bijdragen aan de doelstelling om
alle boeren in Gelderland te verleiden om met natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan. Deze
ambitie wordt onderschreven door 23 partners: agrarische organisaties, terreinbeheerders,
natuurorganisaties, lokale stichtingen en overheden. In de projecten trekken zij gezamenlijk op om
de individuele boer een goede ondersteuning te geven bij het vrijwillig zetten van stappen naar
natuurinclusieve landbouw. Dit doen zij op verschillende manieren. Zo kun je als boer kosteloos een
bedrijfsnatuurplan laten maken, waarin de verschillende opties voor jouw bedrijf in beeld worden
gebracht.

Binnen de projecten is er aandacht voor het ontwikkelen van verdienmodellen en het versterken van lokale netwerken tussen boeren en burgers. Zo wordt er in het veld gewerkt aan een landbouw waarin aandacht is voor natuur en landschap en die tevens toekomstperspectief biedt voor de agrarisch ondernemer.

Provincie Gelderland heeft voor de komende jaren 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de projecten en het online platform te ondersteunen.

Achtergrond Platform

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland is een vervolg op het Actieplan Natuurinclusieve
landbouw Gelderland. Dit Actieplan is op initiatief van Natuur en Milieu Gelderland in 2019 met tien
maatschappelijke organisaties, zowel landbouworganisaties als natuurorganisaties, aangeboden aan
de provinciale Gelderse politiek. Hierin hebben ze hun gezamenlijke ambities op het gebied van
natuurinclusieve landbouw voor de provincie Gelderland voor 2030 geformuleerd.
Meer weten? Kijk snel op: www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl

Erik-Jan Bijleveld on EmailErik-Jan Bijleveld on LinkedinErik-Jan Bijleveld on Twitter
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399