Skip navigation MENU

Plannen woningbouw Rhederhof van de baan

Geplaatst op 18-02-2013 in Nieuws.

Nieuwe kansen voor leefgebied van dassen

De plannen om op landgoed Rhederhof in Rheden een woonwijk te bouwen zijn van de baan. Dit bleek op 12 februari bij de Rechtbank in Arnhem waar het beroep tegen een ontheffing in het kader van de flora en faunawet behandeld werd. De bestemmingsplanprocedure zal door de gemeente Rheden worden stopgezet. Woningcorporatie Portaal is tot de conclusie gekomen dat de woningbouw niet haalbaar is en heeft aangegeven niet verder te gaan met de plannen.

GNMF verheugd

De Gelderse Natuur en Milieufederatie is verheugd. Samen met onder meer lokale organisaties verzet zij zich al jaren tegen de voorgenomen aantasting van het landgoed en van het leefgebied van de das. De kansen voor de das zijn nu gekeerd. De bedoeling is dat er een andere invulling komt van het plangebied. Hier staat onder meer een oud bejaardentehuis dat zal worden gesloopt. De nieuwe situatie biedt mogelijkheden om onderdelen van het landgoed en het leefgebied van de das weer te herstellen en te beschermen.

Contact GNMF: Bernhard Oosting, 026 3523740

Thijs Belgers on EmailThijs Belgers on Linkedin
Thijs Belgers
Thijs Belgers
Externe communicatie
Thijs verzorgt de externe communicatie bij Natuur en Milieu Gelderland. Denk aan persberichten, website, sociale media en de nieuwsbrieven. Ook coördineert hij de Helpdesk.
Meer weten? t.belgers@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2933 0517