Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

De nieuwe Knorhof-plannen zijn allesbehalve duurzaam

Geplaatst op 06-09-2019 in Nieuws.

De ‘nieuwe’ Knorhof is niet duurzaam en houdt te weinig rekening met problemen op het gebied van klimaat, verkeer, gezondheid en luchtkwaliteit. Dit schrijft Natuur en Milieu Gelderland in haar zienswijze op de plannen voor nieuwbouw en verandering van de intensieve varkenshouderij in Erichem.

Nieuwe Knorhof met bijna 29.000 varkens

De Knorhof leidde in het verleden tot veel discussie en zeer veel overlast. In 2017 brandde het bedrijf af, waarbij 20.000 varkens omkwamen. Hoewel velen hoopten dat het bedrijf niet meer zou worden opgericht, is de eigenaar toch gekomen met plannen voor nieuwbouw en verandering van de varkenshouderij. De nieuwe Knorhof moet bijna 29.000 varkens gaan huisvesten.

Duurzaamheid

Natuur en Milieu Gelderland is voorstander van natuurinclusieve landbouw. Die houdt rekening met klimaat, biodiversiteit, lucht, bodem en kringloop van grondstoffen. De intensieve landbouw staat daar haaks op. Denk aan de intensiteit, het grondstoffenverbruik (ook in het buitenland), de hoeveelheid mest en het broeikaseffect. Ook aspecten als dierenwelzijn en dierziektes spelen een rol.

Klimaat en luchtkwaliteit

De klimaatproblematiek is volgens Natuur en Milieu Gelderland ten onrechte niet in de plannen meegenomen. De schaalvergroting leidt tot meer energieverbruik (locatie en transport) en verhoogde productie van CO2 en andere broeikasgassen (meer dieren).

Meer verkeer betekent ook meer luchtvervuiling. Bovendien werken luchtwassers lang niet altijd optimaal. Opvallend is dat bij de verschillende ontwikkelalternatieven sprake is van meer ultrafijnstof. Maar juist deze deeltjes kunnen gemakkelijk in het bloed en organen terechtkomen. Het RIVM verwacht dat deze deeltjes schadelijker voor de gezondheid zijn dan ‘gewoon’ fijnstof. Natuur en Milieu Gelderland vindt daarom dat hier het voorzorgsbeginsel van toepassing moet zijn, zodat meer ziektegevallen met zekerheid kunnen worden uitgesloten.

Lees hieronder meer over onze mening over Knorhof in onze zienswijze.

Zienswijze PlanMER Nieuwbouw en verandering Knorhof, Natuur en Milieu Gelderland, 2 september 2019

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274